• Slice1
  • Slice2
  • Slice3
  • Slice4
  • Slice5
  • Slice6

ZLF-LogoCMYK-300dpi

Steunpakket voor zelfstandig ondernemers tot 1 oktober 2021
De Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) is per 1 juli verlengd tot 1 oktober 2021. De Tozo 5 is vanaf 1 juli 2021 aan te vragen, de voorwaarden blijven nagenoeg gelijk aan de Tozo 4.
 

Het inkomen van de partner telt mee voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering.  Tozo 5 kan, net als bij Tozo 3 en 4 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht worden toegekend. Aanvragen ingediend in de maand juli 2021 werken terug tot de 1e van de kalendermaand, dus 1 juli 2021. Vanaf 1 augustus 2021 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 5 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand voorafgaande aan de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 augustus 2021, dan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juli 2021.

 
Klik op de button om direct naar de digitale Tozo-formulieren te gaan.
 
Meer informatie
Klik op de hieronder geplaatste button voor meer informatie over de Tozo.
 
Het ZLF
Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) is een samenwerkingsverband van de 6 Flevolandse gemeenten (Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde). Als gemeentelijk loket zorgt het ZLF voor kredietverlening en inkomstenondersteuning voor ondernemers die wonen in Flevoland.
 
Het ZLF adviseert en ondersteunt startende, gevestigde, oudere en beëindigende ondernemers op het gebied van ondernemerschap.
Het ZLF zorgt voor de uitvoering van onder andere de volgende wettelijke regelingen:
• het Bbz 2004 (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004);
• toepassing van de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en
  arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen).
 
Meer informatie over het ZLF: download de brochure 'Zo zit het met financiering en begeleiding via het Zelfstandigenloket Flevoland!'.