• Slice1
  • Slice2
  • Slice3
  • Slice4
  • Slice5
  • Slice6

ZLF-LogoCMYK-300dpi

Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 1 januari 2020

De kleineondernemersregeling (KOR) verandert vanaf 1 januari 2020. U kunt dan kiezen voor een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw) als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebt. Wat in grote lijnen de verschillen zijn tussen de huidige KOR en de nieuwe KOR ziet u in onderstaande tabel. Kies uiterlijk 20 november of u mee wilt doen vanaf 1 januari 2020.

Klik hier voor meer informatie over de KOR.

De verschillen in grote lijnen

 KOR t/m 2019   Nieuwe KOR vanaf 2020
• U trekt de btw die u zelf hebt betaald af van de btw die u hebt gerekend aan uw klanten. Is het bedrag dat overblijft minder dan € 1.883? Dan hoeft u maar een gedeelte of helemaal geen btw aan ons te betalen. • De korting op de btw vervalt. U kunt vanaf 2020 dat bedrag niet meer terugvragen.
• Of u kunt een ontheffing van de administratieve verplichtingen krijgen. • De ontheffing van de administratieve verplichtingen vervalt.
   

De nieuwe KOR is een vrijstelling voor de btw

 
• Alleen natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen kunnen meedoen.

• Ook rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en BV's kunnen gebruik maken van de nieuwe KOR.

• U hebt een btw-identificatienummer. • U hebt een btw-identificatienummer
• We kijken naar het bedrag aan btw dat u betaalt. • We kijken naar de hoogte van de omzet. Die mag niet hoger zijn dan € 20.000. Lees meer over schatten van uw omzet.
• U trekt de btw die u zelf hebt betaald af van de btw die u hebt gerekend aan uw klanten. Is het bedrag dat overblijft minder dan € 1.883? Dan hoeft u maar een gedeelte of helemaal geen btw aan ons te betalen.  
• U doet nu wel btw-aangifte. • U doet geen aangifte meer.
• U stuurt nu wel btw-facturen. • U stuurt geen btw-facturen meer. U hoeft voor de btw zelfs helemaal geen facturen meer te versturen.
• U rekent wel btw aan uw klanten en u trekt de btw af die u betaald hebt. • U rekent geen btw meer aan uw klanten en u trekt de btw die u betaalt ook niet meer af.