• Slice1
  • Slice2
  • Slice3
  • Slice4
  • Slice5
  • Slice6

ZLF-LogoCMYK-300dpi

Bbz 2004 per 1-1-2020 aangepast

De regelgeving voor ondernemers met financiële problemen die een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) is met ingang van 1 januari 2020 op een aantal punten aangepast.

Zo is de regeling voor ondernemers van 55 jaar en ouder die hun niet-levensvatbare bedrijf met financiële ondersteuning kunnen voortzetten tot aan de pensioengerechtigde leeftijd (ouderenregeling), vanaf 1 januari 2020 afgebouwd. De toegang tot deze ouderenregeling is dan beperkt tot zelfstandigen die vóór 1 januari 1960 zijn geboren.

Voor ondernemers in de binnenvaart die een beroep op het Bbz 2004 doen, geldt dat zij vanaf 1 januari 2020 een bijstandsaanvraag in de woongemeente moeten indienen in plaats van bij een centrumgemeente.

Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor ondernemers die nu gebruik maken van de Bbz-regeling.