• Slice1
  • Slice2
  • Slice3
  • Slice4
  • Slice5
  • Slice6

ZLF-LogoCMYK-300dpi

Nieuwsbericht ZLF

11000 Tozo-aanmeldingen bij Zelfstandigenloket Flevoland binnen

Nieuw portaal helpt aanvragen sneller te verwerken
Om ondernemers te helpen, die in de knel komen door de coronacrisis, is door de rijksoverheid een tijdelijke regeling ingesteld. Deze nieuwe maatregel Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is sinds 22 april officieel van kracht. De afgelopen periode zijn er al 11000 aanmeldingen bij het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) ingediend en inmiddels zijn er bijna 9000 aanvraagformulieren verzonden. Inmiddels hebben meer 5000 ondernemers in Flevoland de betaling ontvangen. Om de aanvragen voor levensonderhoud en krediet nog sneller te kunnen verwerken is er een nieuw portaal ingericht en is de bemensing uitgebreid.

Het grootste gedeelte van de aanvragen komt vanuit zakelijke en persoonlijke dienstverlening, detailhandel, bouw en horeca. Iemand die zijn aanvraag compleet heeft ingediend en recht heeft op de Tozo, ontvangt binnen 4 weken een voorschot en binnen 8 weken na indiening van de aanvraag een formeel besluit.

Nieuw digitaal portaal
De aanvragen voor 29 april werden per e-mail gedaan via een intakeformulier. Vervolgens ontving de aanvrager een aanvraagformulier, dat na het terugsturen zo snel mogelijk werd verwerkt. Met het nieuwe portaal, dat bereikbaar is via www.zelfstandigenloketflevoland.nl (onder Covid-19) kunnen aanvragers de aanvraag indienen en het dossier inzien via DigiD. Zij ontvangen ook automatisch bericht over de status van de aanvraag. Dit digitaal klantdossier draagt bij aan een betere communicatie en snellere afhandeling van de aanvragen.

Voor wie?
Ondernemers komen in aanmerking voor de Tozo wanneer ze voldoen aan de volgende voorwaarden:
• Als de verwachting is dat het inkomen minder zal zijn dan het sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis;
• Ouder dan 18 jaar en nog geen AOW;
• Woonachtig in Nederland en in bezit van een geldige verblijfsvergunning;
• Voldoet aan de wettelijke gestelde eisen voor de uitoefening van een eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
• Gestart met de onderneming voor 17 maart 2020 en minimaal 23,5 uur per week in uw bedrijf werkt (minimaal 1225 uur per jaar). Uren voor administratie en acquisitie vallen hier ook onder;
• De rechtsvorm moet een eenmanszaak, V.O.F / maatschap, B.V. (meer dan 50% van de aandelen) zijn.

Welke gegevens?
Voor het indienen van de aanvraag via de website van het Zelfstandigenloket Flevoland zijn de DigiD gegevens van de aanvrager van belang. Net als alle benodigde gegevens, zoals:
• Kopie ID bewijs en/of verblijfsvergunning, inclusief de achterkant met BSN (Burgerservicenummer), of kopie paspoort. Bij samenwonenden ook de gegevens en het ID-bewijs van de partner.
• Kopie bankpas of laatste bankafschrift.
• Voor de aanvraag van een krediet zijn ook de laatst bekende omzetcijfers nodig en een overzicht van de financiële verplichtingen van het bedrijf.

Het juist en volledig indienen van de aanvragen voorkomt vertraging.

Niet of gedeeltelijk in aanmerking
Veel ondernemers hebben de afgelopen maanden door corona een enorme daling van hun inkomen gezien, maar hebben neveninkomsten, bijvoorbeeld via alimentatie, huur, uitkering of een andere vergoeding. Zij komen daardoor niet, of slechts gedeeltelijk, in aanmerking voor de Tozo.