• Slice1
  • Slice2
  • Slice3
  • Slice4
  • Slice5
  • Slice6

ZLF-LogoCMYK-300dpi

Uitstel van terugbetaling op de lening bedrijfskapitaal en rente tot 1 juli 2021

De Staatssecretaris van SZW heeft op 17 december 2020 aan de Tweede Kamer gemeld dat hij een wijziging van de AMvB Tozo voorbereidt ten aanzien van de start van de terugbetalingsverplichting op de lening bedrijfskapitaal en de renteopbouw.
De terugbetalingsverplichting op de lening voor bedrijfskapitaal wordt tijdelijk voor de duur van 6 maanden uitgesteld tot 1 juli 2021. Tijdens deze periode wordt ook de renteopbouw tijdelijk stopgezet.
 
Wat zijn de wijzigingen?
• De verplichting om de lening terug te betalen vangt voor bestaande en nieuwe leningen aan op 1 juli 2021 in plaats van op 1 januari 2021;
• De looptijd (de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald) van bestaande en nieuwe leningen wordt verlengd met 6 maanden van 3 jaar tot 3,5 jaar;
• Gedurende de maanden januari 2021 tot en met juni 2021 wordt geen rente opgebouwd op bestaande en nieuwe leningen.
 
Overigens staat het zelfstandigen, die wel in staat zijn over te gaan tot betaling van hun tot 1 januari 2021 opgebouwde rente- en aflossingsverplichtingen, vrij om dit te doen. Ook voor hen geldt dat tijdens de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 de renteopbouw tijdelijk wordt stopgezet.
 
Bovengenoemde gewijzigde voorwaarden gelden voor nieuwe aanvragen en werken ook automatisch door in al verstrekte leningen. Voor bestaande leningen hoeft hierover geen besluit te worden genomen over het uitstel, maar kan worden volstaan met het informeren van de ondernemer over de wijzigingen.
 
De wijziging van de Tozo, een algemene maatregel van bestuur, wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd in het Staatsblad en treedt met terugwerkende kracht in werking.