• Slice1
  • Slice2
  • Slice3
  • Slice4
  • Slice5
  • Slice6

ZLF-LogoCMYK-300dpi

Nieuwsbericht 16 februari 2021

Steunpakket voor ondernemers uitgebreid

Nu de Coronacrisis voortduurt heeft het kabinet het steunpakket voor bedrijven uitgebreid. Dat geldt ook voor de Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo). Sinds begin 2020 kan met de Tozo een uitkering levensonderhoud en/of een bedrijfskrediet worden aangevraagd. De Tozo 3 loopt tot en met 31 maart 2021 en zal tot 1 juli (tozo 4) worden verlengd onder dezelfde voorwaarden. Het grote verschil ten opzichte van de eerdere Tozo-regeling is dat de uitkering met terugwerkende kracht tot een maand ervoor kan worden aangevraagd. Sinds 1 oktober zijn er in Flevoland 3760 uitkeringen voor levensonderhoud aangevraagd en 348 bedrijfskredieten.

De huidige regeling Tozo 3
Hoeveel inkomensondersteuning u krijgt is afhankelijk van uw inkomen en uw huishouden. Uw inkomen wordt aangevuld tot het sociale minimum. U hoeft deze ondersteuning niet terug te betalen. Voor inkomensondersteuning uit de Tozo 3 wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf en uw vermogen. Het inkomen van uw partner wordt wel meegenomen.

Wat verandert er met Tozo 4?
Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. Deze Tozo 4 regeling zal lopen tot 1 juli 2021. Oorspronkelijk zou hiervoor een beperkte vermogenstoets (zoals het meerekenen van eventueel aanwezig spaargeld) worden toegepast. Het kabinet ziet hier nu vanaf en dat betekent de voorwaarden hetzelfde blijven als die van Tozo 3.

Wanneer aanvragen?
Ondernemers kunnen de Tozo 3 aanvragen t/m 31 maart 2021. Dit kan met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand: op 15 februari 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 april gaat de nieuwe regeling Tozo 4 in. Ook hier zal een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kunt u dus een aanvraag doen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3.

Tozo aanvragen
Wilt u de Tozo aanvragen, ga dan naar de website Zelfstandigenloket Flevoland en log in bij het gemeenteportaal, met uw DigiD. Ga naar ‘Aanvraag Tozo’ en kies dan voor ‘(2) Aanvraag Tozo Bedrijfskrediet’ of ‘(3) Aanvraag Tozo Levensonderhoud’. Wilt u de verlenging aanvragen, dan gaat u naar ‘(1) Verlenging Tozo levensonderhoud’. Zorg dat u het formulier volledig invult, dit voorkomt vertraging.

Meer informatie
Zodra er meer bekend is over de verlenging van de Tozo-regeling, informeren wij u hierover. Ook wanneer er andere steunmaatregelen komen, laten wij u dit weten.
De actuele informatie vindt u op onze website.