• Slice1
  • Slice2
  • Slice3
  • Slice4
  • Slice5
  • Slice6

ZLF-LogoCMYK-300dpi

Tozo lening voor bedrijfskapitaal: geen terugbetalingsplicht tot 1 januari 2022

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten dat ondernemers die lenen via de Tozo, uitstel van betaling krijgen tot 1 januari 2022.

Inhoudende dat de terugbetalingsverplichting op de lening voor bedrijfskapitaal tijdelijk wordt uitgesteld tot 1 januari 2022.
In het tijdvak van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 wordt geen rente opgebouwd.

 
Wat zijn de wijzigingen?
• De verplichting om de lening terug te betalen vangt voor bestaande en nieuwe leningen aan op 1 januari 2022;
• De looptijd (de periode vanaf het moment van verstrekking tot het moment waarop deze moet zijn terugbetaald) van bestaande en nieuwe leningen wordt verlengd van 3,5 jaar naar 5 jaar;
• Gedurende de maanden januari 2021 tot en met december 2021 wordt geen rente opgebouwd op bestaande en nieuwe leningen.
 
Overigens staat het zelfstandigen, die wel in staat zijn over te gaan tot betaling van hun rente- en aflossingsverplichtingen, vrij om dit te doen.
 
Bovengenoemde gewijzigde voorwaarden gelden voor nieuwe Tozo aanvragen en werken ook automatisch door in al verstrekte leningen.
 
De wijziging van de Tozo, een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), is op 18 juni 2021 gepubliceerd in het Staatsblad.