• Slice1
  • Slice2
  • Slice3
  • Slice4
  • Slice5
  • Slice6

ZLF-LogoCMYK-300dpi

Financiële ondersteuning na Tozo 5
Op 30 september stopt de Tozo-regeling. Als u na deze periode financiële ondersteuning nodig hebt, kunt u Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen.

Bbz biedt 2 mogelijkheden
• Als u tijdelijk niet genoeg inkomsten hebt om van te leven kunt u een aanvullende uitkering krijgen.
• Hebt u geld nodig voor investeringen of het af­lossen van problematische schulden en kunt u geen lening krijgen bij de bank? Dan kunt u misschien een lening voor bedrijfskapitaal (8%) krijgen van de gemeente.

Vanaf 1 oktober tijdelijk soepele voorwaarden
U kunt de Bbz-uitkering in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021 aanvragen, dit kan met terugwerkende kracht tot de 1e dag van de maand of de maand ervoor.Vóór 1 oktober geldt de terugwerkende kracht niet. En wilt in 2022 ook nog een Bbz-uitkering? Dan moet u deze opnieuw aanvragen. Hierbij is de dag waarop u meldt dat u de uitkering wilt aanvragen de startdatum van uw uitkering. Er geldt dan geen terugwerkende kracht meer.

Ontving u Tozo 5 en nog niet voldoende inkomsten om van te leven?
Als u na afloop van Tozo 5 in aanmerking wilt komen voor het Bbz, dan kunt u vanaf 1 oktober een aanvraag indienen via het 'GemeentePortaal'.