• Slice1
  • Slice2
  • Slice3
  • Slice4
  • Slice5
  • Slice6

ZLF-LogoCMYK-300dpi

Financiële ondersteuning na 31 december 2021

Er is op 14 december 2021 een voorstel ingediend bij de Tweede Kamer om de versoepelde Bbz-regeling per 1 januari 2022 met 3 maanden te verlengen.

Inhoudende dat zelfstandig ondernemers die onvoldoende inkomsten hebben voor hun levensonderhoud bij de gemeente een Bbz-uitkering kunnen aanvragen.
Voor de (tijdelijke vereenvoudigde) Bbz-regeling geldt:
- Er is geen vermogenstoets;
- Aan te vragen met terugwerkende kracht (tot maximaal de 1e van de vorige maand);
- Vaststellen van het inkomen per kalendermaand en de directe verstrekking van de Bbz-uitkering 'om niet'.

U kunt vanaf 1 januari 2022 een aanvraag indienen via het GemeentePortaal .

Op de website van Rijksoverheid treft u meer informatie over de verlenging van de coronasteun voor ondernemers tot en met maart 2022.
De checklist van Rijksoverheid met mogelijkheden voor steun treft u hier.