• Slice1
  • Slice2
  • Slice3
  • Slice4
  • Slice5
  • Slice6

ZLF-LogoCMYK-300dpi

MKB Schakelteam Flevoland – hulp voor het kleine mkb!

Dankzij financiering vanuit de MKB Deal van het ministerie van EZ&K en de provincie is in Flevoland het MKB Schakelteam van start gegaan. Daarin werken de Flevolandse gemeenten en 26 andere partners uit Flevoland samen om één loket te creëren waar het kleine mkb (2 – 10 werknemers) terecht kan voor alle regelingen, ondersteuning en subsidies in Flevoland! Snel, makkelijk en – niet onbelangrijk – geheel kosteloos.  
Flevoland is bij uitstek een mkb-provincie. Bij de laatste meting in 2019 was het mkb in totaal goed voor 82% van de Flevolandse werkgelegenheid, ten opzichte van 71% landelijk. Binnen de mkb-bedrijven in Flevoland met 2 tot 10 personeelsleden vond vóór de coronacrisis de grootste (banen)groei plaats ten opzichte van het andere bedrijfsleven. De focus van veel ondernemers ligt op dit moment op het herpakken van de groei, terwijl er gelijktijdig de noodzaak is om vooruit te kijken en nieuwe kansen en mogelijkheden te zien.

Klik op de button voor meer informatie over het MKB Schakelteam Flevoland.