• Slice1
  • Slice2
  • Slice3
  • Slice4
  • Slice5
  • Slice6

ZLF-LogoCMYK-300dpi

Kostendelersnorm wijzigt per 1 januari 2023
Vanaf 1 januari 2023 wordt de leeftijdsgrens van inwonende kostendelers van 21 jaar naar 27 jaar gewijzigd. Dit betekent dat medebewoners tot 27 jaar vanaf 1 januari 2023 niet langer als kostendelers worden beschouwd. Uitkeringsgerechtigden met medebewoners onder de 27 ontvangen hierdoor een hoger bedrag aan uitkering. Het afschaffen van de kostendelersnorm geldt alleen voor de uitkeringsgerechtigde met een medebewoner tot 27 jaar en niet voor de medebewoner(s) tot 27 jaar zelf.

Hieronder een voorbeeld om het verschil te laten zien:
Een jongere van 24 jaar woont bij zijn ouders (allebei 49 jaar). Alle drie hebben ze recht op algemene bijstand voor het levensonderhoud. Ingaande 1 januari 2023 is het kind geen kostendelende medebewoner meer voor de bijstand van zijn vader en moeder. De ouders hebben recht op de normale gehuwdennorm.
 
De kostendelersnorm is wél van toepassing op de jongere, die immers ouder is dan 21 jaar en kostendelende medebewoners van ouder dan 27 jaar heeft: zijn beide ouders. Er bestaat in dit geval voor de jongere van 24 jaar recht op de kostendelersnorm ter hoogte van 43,33% van de gehuwdennorm.
 

Hoogte uitkering
In de tabel ziet u de hoogte van uw bijstandsuitkering, uitgedrukt als percentage van de bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden.

Huishouden

U ontvangt zoveel procent van een gezinsuitkering

Als iedereen bijstand heeft ontvangt u samen

1 per­soon

70%

niet van toe­pas­sing

2 per­so­nen

50%

100%

3 per­so­nen

43,33%

130%

4 per­so­nen

40%

160%

5 per­so­nen

38%

190%

 Niet iedereen telt mee als kostendeler
Deze personen tellen niet mee voor de kostendelersnorm:
- jongeren tot 27 jaar;
- studenten die een studie volgen waarvoor ze studiefinanciering kunnen krijgen;
- leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen;
- personen vanaf 18 jaar die onderwijs volgen dat recht geeft op een tegemoetkoming uit de Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen, hoofdstuk 4 (Wtos);
- kamerhuurders en kostgangers die geen naaste familie van u zijn en een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of kost en inwoning.