• Slice1
  • Slice2
  • Slice3
  • Slice4
  • Slice5
  • Slice6

ZLF-LogoCMYK-300dpi

Let op: U kunt vanaf 1 oktober 2021 een Bbz-uitkering aanvragen

Klik hier om direct naar het digitale aanvraagformulier Bbz en IOAZ te gaan.

Welk formulier moet u gebruiken?

Zodra u bent ingelogd op het 'GemeentePortaal' ziet u de tegels: Nu doen, Gedaan en Aanvraag Bbz en mutatie Tozo. Hieronder een korte uitleg welk formulier u moet selecteren.

Uitleg tegels
Tegel: Mutatieformulier Bbz
Ontvangt u een Bbz-uitkering en is uw persoonlijke situatie gewijzigd? Dan dient u alle relevante wijzigingen middels dit formulier door te geven.
Relavante wijzigingen zijn bijvoorbeeld wijzigingen in:
-uw inkomen;
-relatie (wel/geen partner);
-verhuizing;
-bankrekeningnummer etc.
Tegel: Aanvraag Bbz en IOAZ
Als u na afloop van de Tozo-uitkering in aanmerking wilt komen voor het Bbz dan kunt u hiermee een aanvraag indienen. Met dit formulier kunt u zowel ondersteuning in het levensonderhoud aanvragen (van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021) als een bedrijfskrediet.
Tegel: Wijzigingsformulier Tozo
Is uw persoonlijke situatie in de periode dat u een Tozo-uitkering ontving gewijzigd? U dient alle relevante wijzigingen middels dit formulier door te geven.
Relavante wijzigingen zijn bijvoorbeeld wijzigingen in:
-uw inkomen;
-relatie (wel/geen partner);
-verhuizing;
-bankrekeningnummer etc.
Tegel: Contact
Hiermee kunt u een contactverzoek indienen