ZLF-LogoCMYK-300dpi

Begeleiding vóór de start
Bent u een potentiële ondernemer met een bijstanduitkering, dan kunt u mogelijk gebruik maken van de voorbereidingsperiode. Dit is een re-integratietraject gericht op uitstroom via het zelfstandig ondernemerschap. Met behulp van een begeleider wordt u gevormd tot ondernemer en maakt u een toetsbaar ondernemersplan.
 
Aanmelden voor het voorbereidingtraject kan alleen via de bijstandconsulent, maar er dient altijd te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
• er moet een realistisch plan/idee aanwezig zijn;
• er mogen geen andere re-integratietrajecten lopen;
• er mag geen sprake zijn van een problematische schuldensituatie.
 
Hulp, advies en coaching voor ondernemers die wonen in de provincie Flevoland

Gegevens