ZLF-LogoCMYK-300dpi

Papieren inkomen

Ingaande 1 januari 2017 is de Uitvoeringsregeling Loonbelasting (URLB) 2011 aangepast. Hierdoor is een oplossing gekomen voor de problemen rondom het ‘papieren inkomen’, Deze aanpassing regelt, dat de Bbz-uitkering, die is omgezet in bijstand ‘om niet’, geen onderdeel meer is van het toetsingsinkomen voor toeslagen en geen effect heeft op andere inkomensafhankelijke regelingen.

Deze aanpassing in de URLB 2011 biedt echter geen oplossing voor de gevallen waarbij de bijstand vóór 2017 definitief is vastgesteld.
Klik hier om naar 'Veel gestelde vragen (FAQ) te gaan en lees de tekst onder de vraag: waarom heb ik nog geen jaaropgave ontvangen?