ZLF-LogoCMYK-300dpi

Maatregel tijdelijke inkomensondersteuning (Tozo) gestopt per 1 oktober 2021.

De maatregel Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), oftewel tijdelijke inkomensondersteuning, was bedoeld voor ondernemers die in de knel kwamen door de coronacrisis. Deze regeling liep tot en met 30 september 2021. Zowel wij als het kabinet doen een moreel beroep op ondernemers om u alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Wanneer kwam u in aanmerking?
U kon in aanmerking komen voor de tijdelijke inkomensondersteuning/Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wanneer u aan de volgende voorwaarden voldeed:
- U verwacht dat het (gezins)inkomen minder zal zijn dan het sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis.
- U bent ouder dan 18 jaar en ontvangt nog geen AOW.
- U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
- U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
- U bent vóór 18 maart 2020 gestart met de onderneming en werkt minimaal 23,5 uur per week in je bedrijf.
- De rechtsvorm is eenmanszaak, V.O.F. / maatschap of B.V. (meer dan 50% van de aandelen).

Welke bewijsstukken diende u aan te leveren?
- Kopie ID bewijs en/of verblijfsvergunning (inclusief achterkant met BSN nummer) of kopie paspoort van u en indien van toepassing van uw partner.
- Kopie bankpas of laatste bankafschrift waarop de Tozo inkomensondersteuning of bedrijfskrediet kan worden betaald.
- Voor de aanvraag van een krediet hebben wij uw omzetcijfers nodig en een overzicht van de financiële verplichtingen van uw bedrijf.

Welke mogelijkheden bood deze tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
1) Op basis van deze tijdelijke regeling kunt u voor maximaal negen maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum krijgen. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. Dat komt neer op maximaal € 1.541,00 (netto per 1 juli 2021) voor gehuwden/samenwonenden, of maximaal € 1.078,70 (netto per 1 juli 2021) voor een alleenstaande. Als alle informatie die u ons doorgeeft klopt, hoeft u deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. 
2) Daarnaast kunt u een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.157,00 in geval van liquiditeitsproblemen. Dit bedrag moet u wel terugbetalen (starten met aflossen vanaf 1 januari 2022, aflossen binnen vijf jaar).
Het rentepercentage is 2%. Gedurende de maanden januari 2021 tot en met december 2021 wordt geen rente opgebouwd op bestaande en nieuwe Tozo-leningen.

Over welke periode was de Tozo 5 van toepassing?
De Tozo 4-regeling liep af op 30 juni 2021, de Tozo 5-regeling liep van 1 juli 2021 t/m 30 september 2021.
Kijk voor de voorwaarden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo.
Of bekijk de veel gestelde vragen op deze website: www.zelfstandigenloketflevoland.nl/covid-19/veel-gestelde-vragen-tozo.

Klik hier voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
Klik hier voor de 'Krijg ik Tozo check' van het ministerie van SZW.