ZLF-LogoCMYK-300dpi

Nieuwe maatregel tijdelijke inkomensondersteuning (Tozo)

Klik hier om naar het digitale Tozo Aanvraagformulier te gaan.

De nieuwe maatregel Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), oftewel tijdelijke inkomensondersteuning, is bedoeld voor ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Zowel wij als het kabinet doen een moreel beroep op ondernemers om u alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Wanneer komt u in aanmerking?
U kunt in aanmerking komen voor de tijdelijke inkomensondersteuning/Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:
- U verwacht dat het (gezins)inkomen minder zal zijn dan het sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis.
- U bent ouder dan 18 jaar en ontvangt nog geen AOW.
- U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
- U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
- U bent vóór 18 maart 2020 gestart met de onderneming en werkt minimaal 23,5 uur per week in je bedrijf.
- De rechtsvorm is eenmanszaak, V.O.F. / maatschap of B.V. (meer dan 50% van de aandelen).

Afhandeltermijn
Zoals door het ministerie van SZW al aangekondigd, streven ook wij ernaar om binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag tot een besluit te komen en tot uitkering over te gaan.
Let op: We hebben al ruim 10.000 verzoeken ontvangen van ondernemers in Flevoland. Weet dat we met ons hele team keihard bezig zijn om iedereen te helpen!  We willen graag de mensen met de hoogste nood als eerste helpen. Binnen 4 weken na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier met de bewijsstukken verstrekken wij die ondernemers een voorschot.

Welke bewijsstukken moeten worden aangeleverd?
- Kopie ID bewijs en/of verblijfsvergunning (inclusief achterkant met BSN nummer) of kopie paspoort van u en indien van toepassing van uw partner.
- Kopie bankpas of laatste bankafschrift waarop de Tozo inkomensondersteuning of bedrijfskrediet kan worden betaald.
- Voor de aanvraag van een krediet hebben wij uw omzetcijfers nodig en een overzicht van de financiële verplichtingen van uw bedrijf.

Welke mogelijkheden biedt deze tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
1) Op basis van deze tijdelijke regeling kunt u voor maximaal negen maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum krijgen. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. Dat komt neer op maximaal € 1.541,00 (netto per 1 juli 2021) voor gehuwden/samenwonenden, of maximaal € 1.078,70 (netto per 1 juli 2021) voor een alleenstaande. Als alle informatie die u ons doorgeeft klopt, hoeft u deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. 
2) Daarnaast kunt u een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.157,00 in geval van liquiditeitsproblemen. Dit bedrag moet u wel terugbetalen (starten met aflossen vanaf 1 januari 2022, aflossen binnen vijf jaar).
Het rentepercentage is 2%. Gedurende de maanden januari 2021 tot en met december 2021 wordt geen rente opgebouwd op bestaande en nieuwe Tozo-leningen

Vanaf wanneer loopt de Tozo 5?
De Tozo 4-regeling liep af op 30 juni 2021, de Tozo 5-regeling loopt van 1 juli 2021 t/m 30 september 2021.
Kijk voor de voorwaarden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/tozo.
Of bekijk de veel gestelde vragen op deze website: www.zelfstandigenloketflevoland.nl/covid-19/veel-gestelde-vragen-tozo.

Klik hier voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
Klik hier voor de 'Krijg ik Tozo check' van het ministerie van SZW.