ZLF-LogoCMYK-300dpi

Let op: U kunt vanaf 1 juli 2021 een Tozo 5-uitkering aanvragen

Klik hier om direct naar de digitale Tozo-formulieren te gaan.

Welk formulier moet u gebruiken?

Zodra u bent ingelogd op het GemeentePortaal ziet u verschillende formulieren/tegels. Hieronder een korte uitleg welk formulier u moet selecteren*.

* de 1e pagina is voor het opvragen van uw jaaropgave Tozo 2020, als u op de pijl naar rechts klikt ziet u (op de 2e pagina) onderstaande tegels

Tegel: (1) Verlenging Tozo levensonderhoud
Hebt u al eerder een Tozo-uitkering toegekend gekregen en is de periode tussen de einddatum van die uitkering en de datum waarop u de verlenging van deze uitkering wilt laten ingaan korter dan 3 maanden?
-Ja, dan kunt u de verlenging Tozo levensonderhoud aanvragen (tegel 1)
-Nee, dan dient u een nieuwe aanvraag Tozo levensonderhoud in te dienen (tegel 3)
Tegel: (2) Aanvraag TOZO bedrijfskrediet
Kunt u als gevolg van het coronavirus (Covid-19) de vaste lasten van uw bedrijf niet meer betalen? Dan kunt u het Tozo bedrijfskrediet aanvragen (dit is een lening van maximaal € 10.157,- tegen een rente van 2%).
Tegel: (3) Aanvraag TOZO Levensonderhoud
Indien u nog niet eerder gebruik hebt gemaakt van de Tozo-regeling óf de periode tussen uw vorige Tozo-uitkering en de ingangsdatum van deze uiterking is 3 maanden of langer? Dan kunt u een aanvraag Tozo levensonderhoud indienen.
Tegel: (5) Wijzigingsformulier (ná 1 oktober 2020)
Tijdens uw Tozo uitkeringsperiode kan uw persoonlijke situatie veranderen. U dient de volgende wijzigingen over de periode vanaf 1 oktober 2020 middels dit formulier door te geven:
-uw inkomen;
-relatie (wel/geen partner);
-verhuizing;
-bankrekeningnummer.
Dit kunt u via het wijzigingsformulier doen.
Tegel: (6) Contact
Hiermee kunt u een contactverzoek indienen