ZLF-LogoCMYK-300dpi

Minimisverordening

Op grond van de algemene de-minimisverordening kunnen overheden ondernemingen over een periode van drie belastingjaren tot € 200.000,- steunen met de minimissteun. In deze verklaring geeft u aan hoeveel de-minimissteun u heeft ontvangen in dit belastingjaar en in de afgelopen twee belastingjaren. De algemene de-minimisverordening is in principe van toepassing op steun aan ondernemingen in alle sectoren. Een aantal sectoren is echter uitgesloten en worden apart geregeld met eigen Europese regels voor de minimisssteun. Dat zijn:

 de visserij- en aquacultuursector (eigen drempel van € 30.000,-);

 de primaire productie van landbouwproducten (eigen drempel van € 20.000,-);

 de afzet van landbouwproducten in de volgende gevallen:

          o wanneer het steunbedrag wordt vastgesteld op basis van de prijs of de hoeveelheid van dergelijke van primaire producenten afgenomen producten;

          o wanneer de steun afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde dat deze steun geheel of ten dele aan primaire producenten wordt doorgegeven;

          o steun voor werkzaamheden die verband houden met de uitvoer naar derde landen of lidstaten;

          o steun die afhangt van het gebruik van binnenlandse in plaats van ingevoerde goederen;

 

Aan een onderneming die voor rekening van derden goederenvervoer over de weg verricht, kan maximaal € 100.000,- over een periode van drie belastingjaren worden verleend.

 

Een landbouwbedrijf kan tot € 20.000,- aan de minimissteun in een periode van drie belastingjaren krijgen.

 

Een vissersbedrijf kan tot € 30.000,- steun in een periode van drie belastingjaren aan de minimissteun ontvangen van een overheid. De lidstaten mogen geen de-minimissteun verlenen voor de aanschaf of bouw van nieuwe vissersschepen.

 

Zijn deze plafonds bereikt, welk plafond op uw onderneming van toepassing is, is dus afhankelijk van het feit wat voor onderneming u heeft, dan mag aan de onderneming in het betreffende jaar geen de-minimissteun meer worden verleend.

 

Verder is van belang dat dit plafond geldt per onderneming en niet per vestiging van de onderneming. In de Europese regels staat wanneer sprake is van één onderneming. Het kan namelijk voorkomen dat twee (of meer) ondernemingen een bepaalde band met elkaar onderhouden en dan onder deze verordeningen als één onderneming worden gezien.

 

Lidstaten moeten alle relevante gegevens vastleggen om aan te tonen dat aan deze voorwaarden wordt voldaan.

 

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat ook de verruimde borgstellingsregeling voor het midden- en kleinbedrijf gebruik maakt van de algemene de-minimisverordening, evenals de beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 ( ‘de € 4000,- regeling’ ). Er kunnen ook nog andere Corona crisismaatregelen voor ondernemingen zijn of worden gemaakt die gebruik maken van de EU de minimisregels.