ZLF-LogoCMYK-300dpi

Veel gestelde vragen (FAQ) / Tozo 3

Op deze pagina vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over onder andere de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 3’. Als uw antwoord er niet tussen staat, kunt u het contactformulier invullen. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk berichten.

Klik op de button om naar het contactformulier te gaan
 

De Tozo wordt vanaf 1 oktober verlengd tot 1 april 2021. Blijven de voorwaarden van deze vervolgregeling gelijk ten opzichte van Tozo 2?

De Tozo wordt vanaf 1 oktober verlengd tot 1 april 2021. Blijven de voorwaarden van deze vervolgregeling gelijk ten opzichte van Tozo 2?

Het grote verschil is dat u niet meer met terugwerkende kracht over de hele periode ondersteuning kunt aanvragen.

De uitkering levensonderhoud op basis van de Tozo 3 kan in de maanden oktober en november 2020 met terugwerkende tot maximaal 1 oktober 2020 aangevraagd worden. Wanneer u bijvoorbeeld op 15 november een aanvraag indient, dan kunt u de uitkering levensonderhoud aanvragen vanaf 1 oktober 2020. Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 december 2020, dan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 december 2020.

Met het inkomen van mijn partner en de uitkering die ik nu krijg, ontvangen we precies genoeg om de rekeningen te betalen. Is het mogelijk om de partnertoets buiten beschouwing te laten bij de Tozo?

Met het inkomen van mijn partner en de uitkering die ik nu krijg, ontvangen we precies genoeg om de rekeningen te betalen. Is het mogelijk om de partnertoets buiten beschouwing te laten bij de Tozo?

Nee, bij de Tozo geldend vanaf 1 juni wordt het inkomen van de partner meegerekend.

Wanneer wordt Tozo 3 toegekend?

Wanneer wordt Tozo 3 toegekend?

De uitkering levensonderhoud Tozo 3 kan alleen worden toegekend over de maanden oktober 2020 t/m maart 2021. En daarbij geldt dat u niet met terugwerkende kracht alle maanden uitgekeerd krijgt. Wanneer u bijvoorbeeld op 15 november een aanvraag indient, dan kunt u de uitkering levensonderhoud aanvragen vanaf 1 oktober 2020. Vanaf 1 december 2020 kan de uitkering levensonderhoud op basis van Tozo 3 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 december 2020, dan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 december 2020.

Wanneer kom ik in aanmerking voor verlenging (Tozo 3)?

Wanneer kom ik in aanmerking voor verlenging (Tozo 3)?

Als het huishoudinkomen (van u en/of eventuele partner) onder het sociaal minimum komt.

Vraag: Wat houdt de ‘partnerinkomenstoets’ in?

Vraag: Wat houdt de ‘partnerinkomenstoets’ in?

Bij Tozo 3 telt, net als bij Tozo 2, het inkomen van uw partner mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de Tozo-uitkering. Dit houdt in dat huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum geen aanspraak kunnen maken op de aanvullende uitkering levensonderhoud. Bij de Tozo-aanvraag dient u te verklaren hoe hoog de inkomens van uzelf en uw partner zijn.

Is het bij Tozo 3 ook mogelijk om een lening aan te vragen voor bedrijfskrediet?

Is het bij Tozo 3 ook mogelijk om een lening aan te vragen voor bedrijfskrediet?

Ja, hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1, 2 en 3 gezamenlijk is dat 10.157 euro. Bij surseance van betaling of faillissement, kan er geen beroep worden gedaan op een lening.

Kan ik een beroep doen op Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal als ik die eerder ook al heb ontvangen?

Kan ik een beroep doen op Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal als ik die eerder ook al heb ontvangen?

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1, 2 en 3 gezamenlijk is dat 10.157 euro. U kunt geen beroep doen op Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen.

Kom ik als zelfstandig ondernemer nog in aanmerking voor Tozo 3 nu ik surseance van betaling voor mijn bedrijf heb aangevraagd?

Kom ik als zelfstandig ondernemer nog in aanmerking voor Tozo 3 nu ik surseance van betaling voor mijn bedrijf heb aangevraagd?

Helaas. Als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen, kunt u geen beroep doen op Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal. Wel kunt u Tozo 3 bijstand voor levensonderhoud aanvragen, als u aan de voorwaarden voldoet.

Waar kan ik de verlenging, Tozo 3, indienen?

Waar kan ik de verlenging, Tozo 3, indienen?

Dat kan aangevraagd worden via www.zelfstandigenloketflevoland.nl.

U ontvangt hiervoor een mail van het Zelfstandigenloket, maar u moet zelf de aanvraag indienen.

Kan ik de verlenging (Tozo 3) al aanvragen?

Kan ik de verlenging (Tozo 3) al aanvragen?

De Tozo 3 kan vanaf 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 worden aangevraagd via www.zelfstandigenloketflevoland.nl.

Krijg ik automatisch Tozo 3 als ik Tozo 2 heb aangevraagd?

Krijg ik automatisch Tozo 3 als ik Tozo 2 heb aangevraagd?

Nee. Als u een beroep wilt doen op Tozo 3, kunt u een verlenging aanvragen. Eventuele wijzigingen moet u dan ook doorgeven.

Is het aanvraagformulier voor Tozo 3 hetzelfde als die van Tozo 2 en 1?

Is het aanvraagformulier voor Tozo 3 hetzelfde als die van Tozo 2 en 1?

Ja. Ondernemers die al een Tozo uitkering ontvingen t/m september 2020, krijgen een verkort formulier.

Ook als de periode tussen de einddatum van de tozo 2 uitkering en de ingangsdatum van de tozo 3 uitkering korter is dan 3 maanden, kan het verkorte verlengingsformulier gebruikt worden.

Wanneer moet de aanvraag in het bezit zijn van het Zelfstandigenloket Flevoland om op tijd behandeld te kunnen worden?

Wanneer moet de aanvraag in het bezit zijn van het Zelfstandigenloket Flevoland om op tijd behandeld te kunnen worden?

U kunt vanaf 1 oktober uw aanvraag indienen. Voor een spoedige betaling is het belangrijk dat u alle gegevens juist en compleet aanlevert. Ons streven is om binnen 8 weken een besluit te nemen op uw aanvraag tot uitkering.

Ik ben werkzaam in de evenementenbranche en heb opstartproblemen door Covid19. Kan ik in aanmerking komen voor extra bijstand

Ik ben werkzaam in de evenementenbranche en heb opstartproblemen door Covid19. Kan ik in aanmerking komen voor extra bijstand

Als uw huishoudinkomen (van u en/of eventuele partner) onder het sociaal minimum komt, komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Ik heb geen gebruik gemaakt van Tozo 1 en 2, maar heb nu financiële ondersteuning nodig. Kan ik gebruik maken van Tozo 3?

Ik heb geen gebruik gemaakt van Tozo 1 en 2, maar heb nu financiële ondersteuning nodig. Kan ik gebruik maken van Tozo 3?

Ja, zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.

Voor hoeveel maanden kan ik Tozo 3 aanvragen?

Voor hoeveel maanden kan ik Tozo 3 aanvragen?

De Tozo 3 uitkering voor levensonderhoud kan aangevraagd worden voor maximaal 6 maanden, dit betreft de periode van oktober 2020 t/m maart 2021.

Wat gebeurt er na 31 maart 2021?

Wat gebeurt er na 31 maart 2021?

De Tozo is verlengd tot 1 april 2021. Meer informatie over de Tozo vanaf 1 april, wordt begin 2021 bekendgemaakt.
Het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) blijft als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kunnen ondernemers ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal.