ZLF-LogoCMYK-300dpi

Veel gestelde vragen (FAQ) / Tozo 1

Op deze pagina vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over onder andere de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’. Als uw antwoord er niet tussen staat, kunt u het contactformulier invullen. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk berichten.

Klik op de button om naar het contactformulier te gaan
 

Hoe lang duurt het voordat ik geld ontvang en kan ik een voorschot aanvragen?

Hoe lang duurt het voordat ik geld ontvang en kan ik een voorschot aanvragen?

Er wordt veel inspanning verricht om binnen 4 weken na het indienen van de Tozo aanvraag een voorschot te verlenen, mits u uw aanvraag correct hebt ingediend. Het is belangrijk dat u bij de aanvraag alle benodigde informatie heeft meegezonden.

Indien u niet langer kunt wachten op een voorschot, adviseren wij u uw aanvraag telefonisch door te geven of via het contactformulier op de website.

De wetelijke afhandelingstermijn voor het afhandelen van de Tozo aanvraag is 8 weken.

Ik woon niet in Flevoland, maar mijn bedrijf is wel gevestigd in Flevoland. Waar moet ik mij melden als ik in aanmerking wil komen voor een uitkering op grond van de Tozo?

Ik woon niet in Flevoland, maar mijn bedrijf is wel gevestigd in Flevoland. Waar moet ik mij melden als ik in aanmerking wil komen voor een uitkering op grond van de Tozo?

U moet zich melden bij de gemeente waar u woont/ staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Wat houdt Tozo 1 in?

Wat houdt Tozo 1 in?

Deze regeling ondersteunt zelfstandig ondernemers, onder wie zzp-ers, die in de knel komen door de coronacrisis, met een inkomensondersteuning en bedrijfskrediet van maximaal € 10.157,-, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf voort te zetten.

De inkomensondersteuning werkt terug tot 1 maart 2020. Wanneer u vanaf 1 maart 2020 in de financiëlen problemen bent gekomen, als gevolg van corona-gerelateerde maatregelen, kunt u een aanvraag indienen. Deze regeling kan tot 1 juni 2020 worden aangevraagd. Dus ook wanner u pas in mei in de financiële problemen komt, kunt u een aanvraag indienen. De inkomensondersteuning geldt voor 3 maanden en wordt indien noodzakelijk met terugwerkende kracht gecompenseerd.

Als ik in aanmerking kom voor een Tozo-uitkering, hoe zit het dan met mijn zakelijk kosten? Bij wie kan ik hiervoor terecht? Kan ik dan in aanmerking komen voor een lening op grond van de Tozo?

Als ik in aanmerking kom voor een Tozo-uitkering, hoe zit het dan met mijn zakelijk kosten? Bij wie kan ik hiervoor terecht? Kan ik dan in aanmerking komen voor een lening op grond van de Tozo?

Het is mogelijk om in aanmerking te komen voor een bedrijfskapitaal op grond van de Tozo.

Vooralsnog is het maximaal toe te kennen bedrag vastgesteld op € 10.157,00.
Hiervoor dient u aan de hand van in te leveren gegevens/bewijsstukken aannemelijk te maken dat er sprake is van een liquiditeitsprobleem dat betrekking heeft op de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020.

U begint met aflossen vanaf 1 januari 2020. U lost af binnen 3 jaar, tegen een rente van 2%.

Telt deze uitkering mee voor het verzamelinkomen?

Telt deze uitkering mee voor het verzamelinkomen?

Ja, de uitkering telt gewoon mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen.

Kan de boekhouder/accountant een aanvraag voor een klant indienen?

Kan de boekhouder/accountant een aanvraag voor een klant indienen?

Dat kan alleen als de boekhouder/accountant een ondertekende machtiging bij de aan te leveren gegevens/bewijsstukken kan overleggen.

Ik wil een beroep doen op de regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Ik kom deze regeling echter niet tegen in het intakeformulier op de site van het ZLF?

Ik wil een beroep doen op de regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Ik kom deze regeling echter niet tegen in het intakeformulier op de site van het ZLF?

Dat klopt. Het digitale Aanvraagformulier Tozo kunt u vinden onder het menu 'COVID-19'.

Vanaf eind april 2020 gaan alle nieuwe Tozo aanvragen via het nieuwe portaal, hier logt u in met uw DigiD,
uw eventuele partner logt in met zijn/haar eigen DigiD.

Ik ben 17 jaar. Kan ik dan ook een Tozo-uitkering aanvragen?

Ik ben 17 jaar. Kan ik dan ook een Tozo-uitkering aanvragen?

Nee. Om een beroep te kunnen doen op de Tozo-uitkering, moet u tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd zijn.

Is het nodig, als ik in aanmerking wil komen voor Tozo, om mijn vermogen en dat van mijn partner door te geven?

Is het nodig, als ik in aanmerking wil komen voor Tozo, om mijn vermogen en dat van mijn partner door te geven?

Nee, er is geen vermogens- en partnertoets.

Welke regelingen zijn er allemaal?

Welke regelingen zijn er allemaal?

Bedrijven kunnen gebruik maken van de volgende regelingen.

Regelingen voor ondernemers, bedrijven en zzp'ers

Maatregel

Wie kan er een beroep op doen?

NOW-regeling

Ondernemers die direct zijn getroffen als gevolg van de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen

Noodloket

Ondernemers die direct zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt.

Toerismebelasting

Wordt nader bezien in overleg met gemeenten

Uitstel van betalingen van belastingen

Ondernemers en zzp'ers die in liquiditeitsproblemen verkeren

Tijdelijke verlaging invorderingsrente vanaf 23
maart 2020 (van 4% naar 0,01%)

Ondernemers en zzp'ers

Tijdelijke verlaging tarief van de belastingrente vanaf 1 juni 2020 naar 0,01% (was 8% voor vpb en 4% overige belastingen) Tarief voor inkomstenbelasting wijzigt per 1 juli 2020

Ondernemers en zzp'ers

Wijziging voorlopige aanslag

Ondernemers en zzp'ers

Verruiming BMKB
(al aangekondigd)

MKB

Regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)

MKB

Garantie Ondernemingsfaciliteit (GO-regeling)

Middelgrote en grote bedrijven

Qredits

Kleinbedrijf

Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies

WW-premiedifferentiatie

Werkgevers

Besluit tijdelijke ondersteuning zelfstandigen (TOZO)

Zzp'ers en ondernemers

Meer informatie hierover is tevens terug te vinden op de site van de Rijksoverheid.

Klik hier voor meer informatie.

Wat gebeurt er met mijn aanvraag die ik voor 29 april 2020 heb verstuurd?

Wat gebeurt er met mijn aanvraag die ik voor 29 april 2020 heb verstuurd?

Alle aanvragen die voor 29 april 2020 tot 12:00 zijn binnengekomen via de 'oude'omgeving - de mailbox wordt stap voor stap leeggemaakt. De informatie over deze aanvragen is nog niet opgenomen in het nieuwe portaal. Dit wordt langzaam overgezet en er zal nader over gecommuniceerd worden, dit heeft verder geen gevolgen voor u.

Mijn partner en ik zijn beiden zelfstandig ondernemer. Hebben wij dan beiden recht op de maximale Tozo-uitkering?

Mijn partner en ik zijn beiden zelfstandig ondernemer. Hebben wij dan beiden recht op de maximale Tozo-uitkering?

Nee, u hebt dan recht op een gezinsuitkering op het sociaal minimum.

Deze uitkering bedraagt momenteel maximaal € 1.503,31.

Hoe controleert het ZLF of alles naar waarheid is ingevuld?

Hoe controleert het ZLF of alles naar waarheid is ingevuld?

Gemeente voeren steekproefsgewijs achteraf een inkomenstoets uit en toetsen daarmee of er daadwerkelijk voldaan is aan de gestelde criteria.

Indien uit deze steekproef blijkt dat er fraude is gepleegd, zjin gemeenten verplicht de toegekende  bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.

Wat gebeurt er als ik toch meer omzet genereer dan verwacht, dus gedurende de uitkering meer ontvang dan het sociale minimum?

Wat gebeurt er als ik toch meer omzet genereer dan verwacht, dus gedurende de uitkering meer ontvang dan het sociale minimum?

Voor de inkomensondersteuning moet u aangeven - dat u verwacht - dat als gevolg van de coronacrisis het inkomen de komende drie maanden minder zal zijn dan het sociale minimum. Wanneer dit achteraf anders blijkt te zijn, moet u dit uit uzelf aangeven bij het ZLF en dan wordt het verrekend.

Wanneer en hoe ontvang ik een besluit?

Wanneer en hoe ontvang ik een besluit?

Ons streven is om binnen 8 weken een besluit te nemen op uw aanvraag en tot uitkering over te gaan.

Zodra wij een besluit hebben genomen, ontvangt een bevestigingsmail inclusief een verwijzing naar het portaal waar u de beschikking kunt bekijken onder 'Gedeelde Documenten'.

Indien u zich via het portaal hebt aangemeld, kunt u het door u ingevulde aanvraagformulier bekijken onder de tegel 'Gedaan'.

Waar staat Tozo voor?

Waar staat Tozo voor?

De volledige naam van de regeling die de overheid op dit moment gebruikt is ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’.

Tot 23 maart jl. gebruikte de overheid hiervoor de afkorting Torzo. Echter, sinds 24 maart jl. hanteert de overheid de afkorting Tozo. Zolang deze regeling nog niet officieel is gepubliceerd, kan de naam en/of de afkorting van de regeling nog wijzigen. Het ZLF volgt hierin de overheid.

Moet ik de Tozo-uitkering later terugbetalen?

Moet ik de Tozo-uitkering later terugbetalen?

Deze uitkering hoeft u niet terug te betalen, het is een gift. Dit betekent niet dat er onder geen beding eventueel teveel betaalde uitkering kan worden teruggevorderd.

Het gaat om een aanvullende inkomensondersteuning en u dient op eigen initiatief veranderingen in het inkomen aan het ZLF door te geven. Ingeval van fraude zijn gemeenten verplicht de uitkering terug te vorderen en een boete op te leggen.

Wanneer kan ik een beroep doen op de Tozo?

Wanneer kan ik een beroep doen op de Tozo?

U komt in aanmerking als u voldoet aan onderstaande voorwaarden:

- U verwacht dat het inkomen minder zal zijn dan het sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis;
- U ouder bent dan 18 jaar en u nog geen AOW ontvangt;
- U woonachtig bent in Nederland en een geldige verblijfsvergunning heeft;
- U voldoet aan de wettelijk gestelde eisen voor de uitoefening van een eigeen bedrijf, waaronder ingeschreven staan
  in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
- U vóór 17 maart 2020 gestart bent met uw onderneming en minimaal 23,5 uur per week in uw bedrijf werkt (minimaal 1225 uur per jaar).
  Uren ten behoeve van administratie en acquisitie vallen hier ook onder;
- De rechtsvorm moet een eenmanszaak, V.O.F. / maarschap, B.V. (meer dan 50% van de aandelen) zijn.

Ik ben onlangs als ondernemer begonnen en mij pas in februari jl. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Kan ik dan de Tozo-uitkering aanvragen?

Ik ben onlangs als ondernemer begonnen en mij pas in februari jl. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Kan ik dan de Tozo-uitkering aanvragen?

Of u in aanmerking komt voor deze regeling, zal aan de hand van door u aan te leveren gegevens/bewijsstukken nader moeten worden beoordeeld.

Zo zal u moeten voldoen aan wettelijke vereisten voor het uitoefenen van uw bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarnaast moet u vóór 18 maart zijn gestart met uw bedrijf en voldoen aan het urencriterium.

Dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep (N.B.: als het bedrijf nog geen jaar bestaat kan hier naar rato op worden getoetst. U dient dan in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 24 uur per week in/aan uw bedrijf te hebben te gewerkt. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie vallen hier ook onder).

Hoe hoog is de Tozo-uitkering en hoe wordt deze uitbetaald?

Hoe hoog is de Tozo-uitkering en hoe wordt deze uitbetaald?

Voor een alleenstaande (ouder) bedraagt maandelijks de maximale uitkering € 1.052,32. Voor gehuwden/samenwonenden, beiden jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, bedraagt deze € 1.503,31.
U moet er rekening mee houden, dat overig inkomen van u (uit bijvoorbeeld verhuur, alimentatie of ander werk) op de maandelijkse uitkering in mindering wordt gebracht.

Voor andere samenlevingsvormen: klik hier

De uitkering voor levensonderhoud wordt in één keer voor maximaal drie maanden toegekend en wordt per maand uitbetaald.

ZIVVER ipv Cryptshare

ZIVVER ipv Cryptshare

Cryptshare is vervangen door ZIVVER.

Voor het veilig verzenden van mails met (grote) bijlages kunt u gebruik maken van ZIVVER.
Klik hier voor veilig verzenden via ZIVVER en volg de opgegeven instructies.

Stuur uw ZIVVER bericht naar ons algemene e-mailadres () als u geen e-mailadres hebt van uw contactpersoon.

Mijn partner en ik zijn beiden zelfstandig ondernemer. Hebben wij dan beiden recht op het maximale Tozo-bedrijfskapitaal?

Mijn partner en ik zijn beiden zelfstandig ondernemer. Hebben wij dan beiden recht op het maximale Tozo-bedrijfskapitaal?

Ja, u kunt beiden een afzonderlijke aanvraag indienen.

Kan ik in aanmerking komen voor de tegemoetkoming van € 4.000,00?

Kan ik in aanmerking komen voor de tegemoetkoming van € 4.000,00?

Er is een Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS). Dit is voor de eerste nood bij ondernemers die zijn getroffen als gevolg van overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet geheel of grotendeels zien verdwijnen. De tegemoetkoming voor deze categorie ondernemers betreft een forfaitair bedrag van € 4.000,00. Deze regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO).

Klik hier voor meer informatie op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Welke bewijsstukken moet ik aanleveren en wat gebeurt er als ik niet alle bewijsstukken aanlever?

Welke bewijsstukken moet ik aanleveren en wat gebeurt er als ik niet alle bewijsstukken aanlever?

Benodigde bewijsstukken:
- Kopie ID bewijs en/of verblijfsvergunning, inclusief de achterkant met BSN (Burgerservicenummer), of kopie paspoort. Woont u samen? Stuur dan ook die van uw partner. Dit is belangijk om in aanmerking te komen voor het bedrag voor gehuwden/samenwonenden;
- Kopie bankpas of laatste bankafschrift;
- Voor de aanvraag van een bedrijfskrediet hebben wij uw omzetcijfers nodig en een overzicht van de financiële verplichtingen van uw bedrijf.

Helaas blijken veel aanvragen (50%) niet compleet te zijn. Er ontbreken dan gegevens of bijlages zoals een geldig legitimatiebewijs of bankgegevens. Hierdoor wordt het proces in veel gevallen vertraagd. We hebben ervoor gekozen om alleen aanvragers die een compleet aanvraagformulier met de benodigde bewijsstukken hebben aangeleverd een voorschot te verstrekken.

Ik heb ook personeel in dienst. Wat moet ik doen?

Ik heb ook personeel in dienst. Wat moet ik doen?

Vanwege het Corona-virus is de regeling Werktijdverkorting (wtv) stopgezet en is door het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) geïntroduceerd.
Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling, de hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend.

Klik hier voor meer informatie.

Ik woon in Flevoland, maar mijn bedrijf is gevestigd in het buitenland. Kan ik dan bij het ZLF een Tozo-aanvraag indienen?

Ik woon in Flevoland, maar mijn bedrijf is gevestigd in het buitenland. Kan ik dan bij het ZLF een Tozo-aanvraag indienen?

Nee, uw bedrijf of zelfstandig beroep moet in Nederland worden uitgeoefend.

Update: Inmiddels is bekend geworden dat de doelgroep is uitgebreid.
Vanaf 8 mei a.s., kunnen de Zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en hun bedrijf hebben in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland, bijstand voor levensonderhoud Tozo aanvragen. Uiteraard moet u ook aan de overige Tozo-voorwaarden voldoen.