ZLF-LogoCMYK-300dpi

Veel gestelde vragen (FAQ) / Tozo 2

Op deze pagina vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over onder andere de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers 2’. Als uw antwoord er niet tussen staat, kunt u het contactformulier invullen. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk berichten.

Klik op de button om naar het contactformulier te gaan
 

De Tozo wordt vanaf 1 juni 2020 met vier maanden verlengd tot eind september. Blijven de voorwaarden van deze vervolgregeling gelijk ten opzichte van Tozo 1?

De Tozo wordt vanaf 1 juni 2020 met vier maanden verlengd tot eind september. Blijven de voorwaarden van deze vervolgregeling gelijk ten opzichte van Tozo 1?

Nee, het grote verschil is dat het inkomen van de partner bij de vervolgmaatregel (Tozo 2) per 1 juni wordt meegerekend voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering.

Met het inkomen van mijn partner en de uitkering die ik nu krijg, ontvangen we precies genoeg om de rekeningen te betalen. Is het mogelijk om de partnertoets buiten beschouwing te laten bij de Tozo die ingaat vanaf 1 juni?

Met het inkomen van mijn partner en de uitkering die ik nu krijg, ontvangen we precies genoeg om de rekeningen te betalen. Is het mogelijk om de partnertoets buiten beschouwing te laten bij de Tozo die ingaat vanaf 1 juni?

Nee, bij de Tozo geldend vanaf 1 juni wordt het inkomen van de partner meegerekend.

Wanneer wordt Tozo 2 toegekend?

Wanneer wordt Tozo 2 toegekend?

De uitkering levensonderhoud Tozo 2 kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli, augustus en september 2020.

Wanneer kom ik in aanmerking voor Tozo 2?

Wanneer kom ik in aanmerking voor Tozo 2?

Als het huishoudinkomen (van u en/of eventuele partner) onder het sociaal minimum komt.

Wat houdt de 'partnerinkomenstoets' in?

Wat houdt de 'partnerinkomenstoets' in?

Bij Tozo 2 telt het inkomen van uw partner mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de Tozo-uitkering. Dit houdt in dat huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum geen aanspraak kunnen maken op de aanvullende uitkering levensonderhoud. Bij de Tozo-aanvraag dient u te verklaren hoe hoog de inkomens van uzelf en uw partner zijn.

Is het bij Tozo 2 ook mogelijk om een lening aan te vragen voor een bedrijfskrediet?

Is het bij Tozo 2 ook mogelijk om een lening aan te vragen voor een bedrijfskrediet?

Ja, hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van € 10.157,00. Bij surseance van betaling of faillissement, kan er geen beroep worden gedaan op een lening.

Kan ik een beroep doen op Tozo 2 lening voor bedrijfskapitaal al ik die onder Tozo1 ook heb ontvangen?

Kan ik een beroep doen op Tozo 2 lening voor bedrijfskapitaal al ik die onder Tozo1 ook heb ontvangen?

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van € 10.157,00. U kunt geen beroep doen op Tozo 2 lening voor bedrijfskapitaal als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen.

Kom ik als zelfstandig ondernemer nog in aanmerking voor Tozo 2 nu ik surseance van betaling voor mijn bedrijf heb aangevraagd?

Kom ik als zelfstandig ondernemer nog in aanmerking voor Tozo 2 nu ik surseance van betaling voor mijn bedrijf heb aangevraagd?

 Als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen, kunt u geen beroep doen op Tozo 2 lening voor bedrijfskapitaal. Wel kunt u Tozo 2 bijstand voor levensonderhoud aanvragen, mits u aan de voorwaarden voldoet.

Waar kan ik de Tozo 2 al aanvragen?

Waar kan ik de Tozo 2 al aanvragen?

Dat kan aangevraagd worden vanaf 1 juni via www.zelfstandigenloketflevoland.nl (onder Covid 19).

Kan ik de Tozo 2 al aanvragen?

Kan ik de Tozo 2 al aanvragen?

De Tozo 2 kan vanaf 1 juni tot met 30 september 2020 worden aangevraagd via www.zelfstandigenloketflevoland.nl (onder Covid 19).

Krijg ik automatisch Tozo 2 als ik Tozo 1 heb aangevraagd / ontvangen?

Krijg ik automatisch Tozo 2 als ik Tozo 1 heb aangevraagd / ontvangen?

Nee. Als u een beroep wilt doen op Tozo 2, kunt u verlenging aanvragen. U dient bij uw aanvraag de (geschatte) hoogte van de inkomens van uzelf en uw partner door te geven en aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is.

Wanneer wordt de uitkering door het ZLF op mijn rekening overgemaakt?

Wanneer wordt de uitkering door het ZLF op mijn rekening overgemaakt?

De betaaldata voor de maandelijkse uitkeringen zijn als volgt:

  • Vrijdag 25 september 2020
  • Maandag 26 oktober 2020
  • Woensdag 25 november 2020
  • Woensdag 23 december 2020 (eerder i.v.m. kerst)

Let op! Het kan zijn dat het 1 á 2 dagen later bij u op de rekening staat i.v.m. de verwerkingstijd van de banken

Is het aanvraagformulier voor de Tozo 2 hetzelfde als die van Tozo 1?

Is het aanvraagformulier voor de Tozo 2 hetzelfde als die van Tozo 1?

Mensen met een Tozo 1 uitkering ontvangen een verkort formulier voor Tozo 2.

Wanneer moet de tweede aanvraag in het bezit zijn van het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) om op tijd behandeld te kunnen worden?

Wanneer moet de tweede aanvraag in het bezit zijn van het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) om op tijd behandeld te kunnen worden?

U kunt vanaf 1 juni 2020 uw aanvraag indienen. Voor een spoedige betaling is het belangrijk dat u alle gegevens correct aanlevert. Aanvragen worden met terugwerkende kracht gecompenseerd vanaf 1 juni. Ons streven is om binnen 8 weken een besluit te nemen op uw aanvraag tot uitkering.

Ik ben werkzaam in de evenementenbranche en heb opstartproblemen door Covid19. Kan ik in aanmerking komen voor extra bijstand?

Ik ben werkzaam in de evenementenbranche en heb opstartproblemen door Covid19. Kan ik in aanmerking komen voor extra bijstand?

Als uw huishoudinkomen (van u en/of eventuele partner) onder het sociaal minimum komt, komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Ik heb geen gebruik gemaakt van Tozo 1, maar heb nu financiële ondersteuning nodig. Kan ik gebruik maken van Tozo 2?

Ik heb geen gebruik gemaakt van Tozo 1, maar heb nu financiële ondersteuning nodig. Kan ik gebruik maken van Tozo 2?

Ja, zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.

Voor hoeveel maanden kan ik Tozo 2 aanvragen?

Voor hoeveel maanden kan ik Tozo 2 aanvragen?

De uitkering levensonderhoud kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli, augustus en september 2020. Heeft u bijvoorbeeld al een Tozo 1-uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kunt u een Tozo 2- aanvragen voor juli, augustus en september 2020. Heeft u een Tozo 1 over de maanden juni, juli en augustus, dan kunt u voor de maand september een Tozo 2-uitkering aanvragen.

Verleent de Belastingdienst langer uitstel van betaling aan ondernemers?

Verleent de Belastingdienst langer uitstel van betaling aan ondernemers?

Ja, terugbetalen hoeft pas weer vanaf 1 september. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan.