ZLF-LogoCMYK-300dpi

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
Hebt u als ondernemer financiële ondersteuning nodig? De gemeente kan u mogelijk helpen met een Bbz inkomensaanvulling of bedrijfskrediet. Bbz staat voor Besluit bijstandsverlening zelfstandigen.

Bbz inkomensaanvulling
Met Bbz inkomensaanvulling kunt u uw inkomen aanvullen tot het bijstandsniveau. Welk bedrag u krijgt hangt af van uw inkomen en het inkomen van uw partner. Het bedrag hangt ook af van uw leefsituatie. Bijvoorbeeld of u een partner hebt. De gemeente houdt ook rekening met uw financiële situatie, zoals met uw woonlasten.
U krijgt Bbz inkomensaanvulling altijd voor een tijdelijke periode. Het hangt af van uw situatie voor welke periode u een uitkering kunt krijgen.
In het eerste kwartaal van 2022 (1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022) gelden specifieke regels voor Bbz inkomensaanvulling. Dit is een onderdeel van de steunmaatregelen voor ondernemers.
 
Hoe werkt de Bbz inkomensaanvulling?
Bbz inkomensaanvulling tot en met eerste kwartaal 2022
Voor Bbz inkomensaanvulling tot en met het eerste kwartaal van 2022 vraagt de gemeente u een schatting te maken van uw inkomen per maand (januari, februari, maart). De gemeente vult uw inkomsten iedere maand aan tot het bijstandsniveau. Het bedrag dat u ontvangt is een gift.
Na afloop van de maand bepaalt de gemeente op basis van uw daadwerkelijke inkomen op elk bedrag u recht had. Hebt u minder verdiend dan vooraf geschat? Dan wordt het tekort aangevuld door de gemeente. Hebt u meer verdiend dan vooraf geschat? Dan moet u het bedrag dat u teveel hebt ontvangen aan de gemeente terugbetalen. Bbz inkomensaanvulling in het eerste kwartaal van 2022 is vergelijkbaar met Tozo, maar is niet hetzelfde. Een verschil tussen Bbz inkomensaanvulling en Tozo is dat u meer informatie over uw situatie en uw bedrijf bij de gemeente moet aanleveren. Ook onderzoekt de gemeente of uw bedrijf levensvatbaar is.
 
Bbz inkomensaanvulling vanaf 1 april 2022
De inkomsten uit uw bedrijf zijn waarschijnlijk niet elke maand hetzelfde. Vanaf 1 april 2022 maakt uw gemeente daarom samen met u een schatting van uw inkomen over het hele jaar. De gemeente vult uw inkomsten aan tot het bijstandsniveau. Het bedrag dat u ontvangt is in eerste instantie een renteloze geldlening.
Als het boekjaar is afgelopen bepaalt de gemeente op basis van uw bedrijfsresultaat op welk bedrag u recht had. Hebt u minder verdiend dan vooraf geschat? Dan wordt het tekort aangevuld door de gemeente. Hebt u meer verdiend dan vooraf geschat? Dan moet u het bedrag dat u teveel hebt ontvangen aan de gemeente terugbetalen. Over dit bedrag wordt geen rente berekend. U kunt hiervoor een betalingsregeling treffen.
 
Bedrijfskrediet
Als ondernemer kunt u mogelijk ook bedrijfskrediet ontvangen van de gemeente. Het bedrijfskrediet wordt gebruikt voor uw onderneming. Bijvoorbeeld als investering voor een startende onderneming, voor de doorstart van een gevestigde onderneming of voor de sanering van schulden.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor bedrijfskrediet. Het hangt af van uw situatie welke mogelijkheden er voor u zijn.
 
Voor wie is Bbz bedoeld?
U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor Bbz. Er gelden een aantal algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn:
- U hebt het inkomen uit uw bedrijf nodig om van te kunnen leven.
- Uw inkomen bedraagt niet meer dan het voor u geldende bijstandsniveau. Het inkomen van uw partner telt ook mee.
- U moet minstens 1225 uur per jaar in uw bedrijf werken.
- U woont in Nederland.
- Uw bedrijf is in Nederland gevestigd.
- U hebt alle vergunningen die voor uw bedrijf verplicht zijn in uw bezit.
- U bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
- U hebt zelf of met een compagnon de volledige zeggenschap over uw bedrijf.
- U kunt geen financiering krijgen bij een bank of microkredietenfonds.
 
Aan welke overige voorwaarden u moet voldoen hangt af van wat uw situatie is:
- Startende ondernemer.
- Gevestigde ondernemer.
- Oudere ondernemer.
- Beëindigende ondernemer.
- Beëindigende ondernemer / IOAZ.