ZLF-LogoCMYK-300dpi

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
Hebt u als ondernemer financiële ondersteuning nodig? Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) kan u mogelijk helpen met een Bbz inkomensaanvulling of bedrijfskrediet. Bbz staat voor Besluit bijstandsverlening zelfstandigen.

Bbz inkomensaanvulling
Met Bbz inkomensaanvulling kunt u uw inkomen aanvullen tot het bijstandsniveau. Welk bedrag u krijgt hangt af van uw inkomen en het inkomen van uw partner. Het bedrag hangt ook af van uw leefsituatie. Bijvoorbeeld of u een partner hebt. De gemeente houdt ook rekening met uw financiële situatie, zoals met uw woonlasten.
U krijgt Bbz inkomensaanvulling altijd voor een tijdelijke periode. Het hangt af van uw situatie voor welke periode u een uitkering kunt krijgen.
 
Hoe werkt de Bbz inkomensaanvulling?
De inkomsten uit uw bedrijf zijn waarschijnlijk niet elke maand hetzelfde. Vanaf 1 april 2022 maakt het ZLF daarom samen met u een schatting van uw inkomen over het hele jaar. Het ZLF vult uw inkomsten aan tot het bijstandsniveau. Het bedrag dat u ontvangt is in eerste instantie een renteloze geldlening.
Als het boekjaar is afgelopen bepaalt het ZLF op basis van uw bedrijfsresultaat op welk bedrag u recht had. Hebt u minder verdiend dan vooraf geschat? Dan wordt het tekort aangevuld door het ZLF. Hebt u meer verdiend dan vooraf geschat? Dan moet u het bedrag dat u teveel hebt ontvangen terugbetalen. Over dit bedrag wordt geen rente berekend. U kunt hiervoor een betalingsregeling treffen.
 
Bedrijfskrediet
Als ondernemer kunt u mogelijk ook bedrijfskrediet ontvangen van het ZLF. Het bedrijfskrediet wordt gebruikt voor uw onderneming. Bijvoorbeeld als investering voor een startende onderneming, voor de doorstart van een gevestigde onderneming of voor de sanering van schulden.
Er zijn verschillende mogelijkheden voor bedrijfskrediet. Het hangt af van uw situatie welke mogelijkheden er voor u zijn.
 
Voor wie is Bbz bedoeld?
U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor Bbz. Er gelden een aantal algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn:
- U hebt het inkomen uit uw bedrijf nodig om van te kunnen leven.
- Uw inkomen bedraagt niet meer dan het voor u geldende bijstandsniveau. Het inkomen van uw partner telt ook mee.
- U moet minstens 1225 uur per jaar in uw bedrijf werken.
- U woont in Nederland.
- Uw bedrijf is in Nederland gevestigd.
- U hebt alle vergunningen die voor uw bedrijf verplicht zijn in uw bezit.
- U bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
- U hebt zelf of met een compagnon de volledige zeggenschap over uw bedrijf.
- U kunt geen financiering krijgen bij een bank of microkredietenfonds.
 
Aan welke overige voorwaarden u moet voldoen hangt af van wat uw situatie is:
- Startende ondernemer.
- Gevestigde ondernemer.
- Oudere ondernemer.
- Beëindigende ondernemer.
- Beëindigende ondernemer / IOAZ.