ZLF-LogoCMYK-300dpi

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004)
 
Wat is bijstand voor zelfstandigen?
Wilt u voor uzelf beginnen, maar hebt u daarvoor te weinig geld of kennis en u kunt ook niet terecht bij een andere kredietverlenende instantie? Werkt u al langer voor uzelf, maar hebt u nu extra financiering nodig en kunt u niet bij de bank terecht? De gemeente kan u mogelijk helpen. U kunt van de gemeente een aanvulling op uw inkomen krijgen en/of een bedrijfskrediet. Dat staat in het Besluit Bijstandverlening zelfstandigen 2004.
 
Wanneer bent u zelfstandige?
U bent zelfstandige als u:
• het inkomen uit uw bedrijf nodig hebt om van te leven;
• genoeg uren in uw bedrijf werkt. U moet minstens 1.225 uur
  per jaar in uw bedrijf werken;
• voor het grootste deel in Nederland werkt. U moet ook
  in Nederland belasting betalen;
• alle vergunningen hebt die voor uw bedrijf verplicht zijn.
Om een beroep te doen op het Bbz 2004 bij het Zelfstandigenloket Flevoland moet u tevens in Flevoland wonen.
 
Wat betekent een ‘levensvatbaar bedrijf’?
Levensvatbaar betekent dat u kunt leven van de winst en eventuele andere vaste inkomsten. Ook moet u met die winst uw bedrijf kunnen voortzetten en uw schulden kunnen aflossen.
 
Hoe kan ik een aanvraag bij het ZLF indienen?
Klik op de button om u aan te melden voor een 1e beoordeling.
 
Een uitkering ten behoeve van levensonderhoud
De Bbz uitkering is ervoor bestemd om het inkomen aan te vullen tot bijstandshoogte. De hoogte van de norm is afhankelijk van de leefsituatie. Omdat het inkomen uit een bedrijf gedurende het jaar sterk kan wisselen wordt een schatting gemaakt van de aanvullende uitkering. De uitkering wordt verstrekt als renteloze geldlening. In het jaar volgend op het jaar waarin de uitkering is verstrekt moeten de jaarcijfers, de belastingaangifte en een overzicht van de woonlasten over het jaar van verstrekking worden overgelegd. Als er daarnaast sprake is van inkomsten van een partner en/of thuiswonende kinderen dan dienen hiervan ook bewijsstukken te worden overgelegd. De gemeente berekent dan de juiste hoogte van de uitkering over het jaar van verstrekking.
• Hebt u teveel gehad? Dan moet u de gemeente terugbetalen wat
  u teveel hebt gehad. Dit gebeurt in de vorm van een renteloze
  geldlening en kan in maandelijkse termijnen worden afgelost.
• Hebt u te weinig gehad? Dan krijgt u het tekort aangevuld van
  de gemeente.
Zodra duidelijk is dat de uitkering terecht is verstrekt, wordt deze definitief vastgesteld. Dit betekent dat de uitkering administratief wordt omgeboekt van een renteloze geldlening naar bijstand.
 
Bedrijfskapitaal
Het bedrijfskapitaal is een rentedragende geldlening, bestemd voor het bedrijf. Bijvoorbeeld als investeringskrediet voor de startende ondernemer, of voor een doorstart voor de gevestigde ondernemer.
 
Wie komen in aanmerking voor het Bbz 2004?
Het Bbz 2004 kent regelingen voor:
1. mensen met een uitkering die een bedrijf beginnen (startende ondernemers);
2. zelfstandigen die een levensvatbaar bedrijf hebben maar in tijdelijke geldnood verkeren (gevestigde ondernemers);
3. zelfstandigen die vóór 1 januari 1960 zijn geboren en nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, al minstens 10 jaar een bedrijf hebben en die onvoldoende inkomsten hebben (oudere ondernemer);
4. zelfstandigen die noodgedwongen moeten stoppen met hun bedrijf en daarvoor tijd nodig hebben (beëindigende ondernemer).