ZLF-LogoCMYK-300dpi

Stoppen met uw bedrijf / IOAZ
Bent u oudere zelfstandige en moet u uw bedrijf beëindigen omdat u te weinig inkomsten heeft? U kunt mogelijk een IOAZ uitkering krijgen. IOAZ staat voor Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikt gewezen Zelfstandige. U krijgt een aanvulling op uw inkomen tot het voor u geldende bijstandsniveau. Het inkomen van uw partner telt ook mee. De IOAZ uitkering gaat in vanaf het moment dat u stopt met uw bedrijf. U krijgt dit tot u de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Als u een IOAZ uitkering ontvangt ben u (en uw partner) verplicht om naar werk te blijven zoeken en passend werk te aanvaarden.

Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) houdt rekening met uw eigen vermogen: bezittingen zoals spaargeld, eigen huis of auto, verminderd met de af te lossen schulden. Als u een IOAZ-uitkering krijgt, wordt uw eigen vermogen vrijgelaten tot een bedrag van € 142.920,00 (per 1 januari 2022). Het ZLF houdt ook rekening met uw financiële situatie, zoals met uw woonlasten.
 
Zorg dat u een aanvraag indient voordat u uw bedrijf beëindigd. U kunt tot maximaal achttien maanden na de toekenning van uw aanvraag uw bedrijf beëindigen.
 
Voorwaarden om als oudere ondernemer in aanmerking te komen voor IOAZ
• U bent tussen de 55 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
• U hebt ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt, of u hebt de afgelopen 3 jaar als zelfstandige gewerkt en bent daaraan voorafgaand 7 jaar in loondienst geweest.
• U hebt 1225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt.
• Uw gemiddeld inkomen van de afgelopen 3 jaar is minder dan € 27.021,00 (per 1 januari 2022) en is bij voortzetting van het bedrijf naar verwachting minder dan € 27.597,00 (per 1 januari 2022).
 
Algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor IOAZ
• U hebt het inkomen uit uw bedrijf nodig om van te kunnen leven.
• U woont in Nederland.
• Uw bedrijf is in Nederland gevestigd.
• U hebt alle vergunningen die voor uw bedrijf verplicht zijn in uw bezit.
• U hebt zelf of met een compagnon de volledige zeggenschap over uw bedrijf.
 
Klik op de button om direct naar het digitale aanmeldformulier te gaan.