ZLF-LogoCMYK-300dpi

Mogelijkheden voor de oudere ondernemer
Wanneer u minstens 10 jaar als zelfstandig ondernemer werkzaam bent, u tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd oud bent en het financieel minder gaat met uw bedrijf, dan kan uw inkomen worden aangevuld tot het voor u geldende sociaal minimum (bijstandsnorm). Afhankelijk van het inkomen en/of het vermogen wordt jaarlijks bekeken of u de ontvangen uitkering moet terugbetalen. Ook is het mogelijk een gering bedrijfskapitaal te verstrekken van ruim € 9.500,00. Dit bedrag moet noodzakelijk zijn voor de voortzetting van  het bedrijf.
 
Voorwaarden om als oudere ondernemer in aanmerking te komen
• u bent tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
• u werkt al minstens tien jaar als zelfstandige in Nederland;
• u verdient met uw bedrijf minder dan de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm;
• u kunt met uw bedrijf nog nettowinst maken welke hoger is dan de inkomenseis voor de oudere zelfstandige op grond van het Bbz 2004 (ruim € 7.600,- per jaar).
 
Indienen aanvraag
U kunt door middel van het intakeformulier een verzoek voor een 1e beoordeling indienen.
Hulp, advies en coaching voor ondernemers die wonen in de provincie Flevoland

Gegevens