ZLF-LogoCMYK-300dpi

Mogelijkheden voor de oudere ondernemer
Wanneer u minstens 10 jaar als zelfstandig ondernemer werkzaam bent, u vóór 1 januari 1960 geboren bent en nog niet de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt en het financieel minder gaat met uw bedrijf, dan kan uw inkomen worden aangevuld tot het voor u geldende sociaal minimum (bijstandsnorm). Afhankelijk van het inkomen en/of het vermogen wordt jaarlijks bekeken of u de ontvangen uitkering moet terugbetalen.
 
Ook is het mogelijk een gering bedrijfskapitaal te verstrekken van ruim € 9.500,00. Dit bedrag moet noodzakelijk zijn voor de voortzetting van het bedrijf.
 
Voorwaarden om als oudere ondernemer in aanmerking te komen
• u bent vóór 1 januari 1960 geboren en u hebt nog niet de pensioengerechtigde leeftijd bereikt;
• u werkt al minstens tien jaar als zelfstandige in Nederland;
• u verdient met uw bedrijf minder dan de voor u van toepassing
  zijnde bijstandsnorm;
• u kunt met uw bedrijf nog nettowinst maken welke hoger is dan de
  inkomenseis voor de oudere zelfstandige op grond van het
  Bbz 2004 (ruim € 7.600,- per jaar).
 
Indienen aanvraag
Klik op de button om u aan te melden voor een 1e beoordeling.