ZLF-LogoCMYK-300dpi

De Flevolandse Zaak

De 'Flevolandse Zaak’ (FLZ) is een samenwerkingsverband tussen het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF)*, het Ondernemersklankbord (OKB)** en hogeschool Windesheim Flevoland. 
De Flevolandse Zaak beoogt uitkomst te bieden aan: 
-    ondernemers die door financiële problemen in hun voortbestaan worden bedreigd; en
-    ex-ondernemers met één of meerdere zakelijke schulden waarvan de financiële administratie niet op orde is ten behoeve van een saneringstraject.

Ondernemer
De Flevolandse zaak is een leerwerkbedrijf, waarin studenten van hogeschool Windesheim Flevoland, samen met een bedrijfsmentor van het OKB, aan de slag gaan om de ondernemer te helpen. Het gaat om tijdelijke ondersteuning gericht op het oplossen van acute, financiële problemen. De zelfredzaamheid van de ondernemer staat centraal. Doelstelling is dat de ondernemer uiteindelijk met toekomstperspectief weer gezond op eigen benen kan staan.

De Flevolandse zaak zorgt, gedurende een periode van maximaal 6 maanden, voor het op orde brengen van de boekhouding. Na deze periode moet duidelijk zijn of de ondernemer zijn onderneming verder zelfstandig kan voortzetten.

Ex-ondernemer
Als een minnelijk saneringstraject voor een ex-ondernemer niet mogelijk is, kan een verzoek tot toetreding tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) worden ingediend bij de rechtbank. Hiervoor moeten onder andere de financiële gegevens van de afgelopen drie jaar op orde zijn. Mits er één of meerdere zakelijke schulden uit het verleden zijn, kan de Flevolandse Zaak gedurende een maximale periode van 6 maanden de boekhouding van de ex-ondernemer op orde brengen, zodat toetreding tot de Wsnp mogelijk is.

Start van de Flevolandse Zaak
De Flevolandse Zaak is medio 2016 van start gegaan met in eerste instantie drie studenten, twee OKB mentoren en één coördinator. Huisvesting is in het stadhuis van de gemeente Lelystad, het Ondernemersplein Almere en het Ondernemersplein Lelystad. 

Aanmelden voor de Flevolandse Zaak
U kunt zich door middel van het intakeformulier aanmelden. Het ZLF zorgt vervolgens voor de doorverwijzing naar de Flevolandse Zaak. 


*   Het Zelfstandigenloket Flevoland is een samenwerkingsverband van de 6 Flevolandse gemeenten: Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde.
** Het Ondernemersklankbord is een onderdeel van MKB Nederland.

 
  • De Flevolandse Zaak helpt o.a. ondernemers die in financieel zwaar weer zijn beland.
  • Voor de meeste problemen bestaat een oplossing. Soms is hulp nodig om deze oplossingen te implementeren. Dit is wat de Flevolandse Zaak u kan aanbieden. Samen op zoek naar oplossingen!