ZLF-LogoCMYK-300dpi

De Flevolandse Zaak

Samenwerking
De Flevolandse Zaak werkt samen met de hogeschool Windesheim Flevoland (HWF), het ondernemersklankbord (OKB) en het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF). In onderstaande cirkel ziet u hoe deze samenwerking verloopt. In het midden staat de ondernemer. De ondernemer wordt door alle drie de instanties ondersteund. De begeleiding wordt uitgevoerd door een student, samen met een coach vanuit het Ondernemersklankbord. De ex-ondernemer wordt ondersteund door HWF en het ZLF waarbij de begeleiding wordt uitgevoerd door een student.

Flevolandse Zaak
Binnen het samenwerkingsverband verzorgt de Flevolandse Zaak een uitvoerende functie. Zij verzorgt het ondersteunen van (ex-)ondernemers op dagelijkse basis met behulp van junior adviseurs. Dit zijn studenten van de hogeschool Windesheim Flevoland met een financiële of commerciële achtergrond. Nadat bepaald is dat de (ex-)ondernemer onder de doelgroep valt, kan begonnen worden met het ondersteuningsproject.

Ondernemersklankbord
Het Ondernemersklankbord (OKB) bestaat uit ervaren ondernemers uit vele sectoren van het bedrijfsleven. Door hun uitgebreide ervaring kunnen adviseurs van het OKB ondernemers richting geven in het managen van hun bedrijf en het maken van keuzes. Hierbij functioneren de vrijwilligers als klankbord voor de ondernemer. Het blijkt vaak verstandig om naast het traject bij de Flevolandse Zaak ook de ondersteuning van het OKB in te roepen. Zo krijgt de ondernemer een balans van enthousiasme en ervaring. Daarnaast hebben deze adviseurs ook de beschikking over een zeer groot netwerk waarbinnen altijd connecties te maken zijn.

Hogeschool Windesheim Flevoland
Hogeschool Windesheim Flevoland is als Flevolandse HBO instelling een van de initiatiefnemers van de oprichting van de Flevolandse Zaak. Met de Flevolandse Zaak wil hogeschool Windesheim Flevoland twee belangrijke doelstellingen realiseren. In de eerste plaats opleidingen goed aan laten sluiten op het toekomstige werkveld van studenten. Het opdoen van zo veel mogelijk praktijkervaring is daarom een cruciaal onderdeel van de opleidingen. Hogeschool Windesheim Flevoland ziet het werkveld ook echt als mede-opleider. Door studenten in te zetten in de Flevolandse Zaak brengen zij hun financiële kennis in de praktijk en ontwikkelen zij hun adviesvaardigheden. Studenten vergroten op deze manier hun perspectief. Het gaat hierbij in eerste instantie om studenten van de opleidingen Bedrijfseconomie, Accountancy en Financial Services Management. In de tweede plaats wil hogeschool Windesheim Flevoland haar kennis en faciliteiten, naast onderwijs en onderzoek, ook maximaal inzetten voor het ondersteunen en versterken van de Flevolandse regio. Met de inbreng in de Flevolandse Zaak draagt hogeschool Windesheim Flevoland hier aan bij.

Zelfstandigenloket Flevoland
Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) helpt ondernemers met hun financiering en geeft andere ondersteuning. Doordat het ZLF onder andere verantwoordelijk is voor aanvragen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004), heeft ze een goed beeld van de ondernemer. Als het ZLF constateert dat een ondernemer potentieel baat kan hebben bij ondersteuning door de Flevolandse Zaak, kan de ondernemer worden doorverwezen. Op dit moment functioneert het ZLF als onafhankelijke beoordelingspartij of ondernemers in aanmerking komen voor hulp bij de Flevolandse Zaak. Dit is om oneerlijke marktconcurrentie te voorkomen.

Aanmelden voor De Flevolandse Zaak
U kunt zich door middel van het intakeformulier aanmelden. Het ZLF zorgt vervolgens voor de doorverwijzing naar De Flevolandse Zaak. 

 
  • De Flevolandse Zaak helpt o.a. ondernemers die in financieel zwaar weer zijn beland.
  • Voor de meeste problemen bestaat een oplossing. Soms is hulp nodig om deze oplossingen te implementeren. Dit is wat de Flevolandse Zaak u kan aanbieden. Samen op zoek naar oplossingen!