ZLF-LogoCMYK-300dpi

De Flevolandse Zaak

Doelgroep FLZ
• u woont in de provincie Flevoland;
• uw totaalinkomen ligt onder de voor u geldende bijstandsnorm (hierbij wordt rekening gehouden met extra woonlasten en de premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering);
• in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) valt u onder de doelgroep ‘gevestigde zelfstandige’; of
• u bent ex-ondernemer met zakelijke schulden en de financiële administratie is niet op orde ten behoeve van een saneringstraject;
• uw vraagstuk valt binnen de dienstverlening van de Flevolandse Zaak.

Aanmelden voor de Flevolandse Zaak
U kunt zich door middel van het intakeformulier aanmelden. Het ZLF zorgt vervolgens voor de doorverwijzing naar de Flevolandse Zaak. 

 
  • De Flevolandse Zaak helpt o.a. ondernemers die in financieel zwaar weer zijn beland.
  • Voor de meeste problemen bestaat een oplossing. Soms is hulp nodig om deze oplossingen te implementeren. Dit is wat de Flevolandse Zaak u kan aanbieden. Samen op zoek naar oplossingen!