ZLF-LogoCMYK-300dpi

Wat is PPO?
PPO is de vereniging van publieke ondernemersadviesorganisaties. Onderdelen van de decentrale overheid die zich met de advisering en (financiële) ondersteuning van ondernemers en starters bezig houden, zijn lid van PPO. De leden variëren van gemeentelijke Bbz-uitvoeringsorganisaties tot aan brede organisaties die zich op zowel economische als sociale aspecten van ondernemerschap richten.
 
Missie & doelen van PPO
De missie die PPO nastreeft is zorg dragen voor een goede permanente ondernemersadvisering door de lokale en regionale overheid, gericht op de bevordering van succesvol ondernemerschap. Met begeleiding, coaching en (micro)financiering beschikken de PPO-leden over een passend instrumentarium voor iedereen, ongeacht de sociaal-economische uitgangspositie.
De missie weerspiegelt zich in de volgende hoofddoelen:
• bevordering van samenwerking tussen ondernemersadviesorganisaties;
• belangenbehartiging van (overheids)organisaties die zich bezighouden met ondernemersadvisering en ondersteuning;
• stimuleren van ondernemersadvisering, financiering en microfinanciering;
• bevordering van de kwaliteit van ondernemersadvisering.
 
Het ZLF is lid van PPO. 

site PPO