ZLF-LogoCMYK-300dpi

Stoppen met uw bedrijf
Is uw bedrijf niet langer ‘levensvatbaar’ of bent u door andere omstandigheden zoals ziekte, niet langer in staat om uw bedrijf voort te zetten en moet u beëindigen? Soms kan dat van de een op andere dag door uitschrijving uit het handelsregister, maar vaak moet er eerst nog het een en ander gebeuren. Denk hierbij aan de verkoop van een voorraad, het zoeken naar een koper om het bedrijf over te nemen of het afronden van een opdracht.
 
Gedurende deze periode is het mogelijk om voor de duur van maximaal 12 maanden een Bbz-uitkering voor levensonderhoud te ontvangen in aanvulling op de inkomsten tot de voor u geldende bijstandsnorm.
 
Voorwaarden om als beëindigende ondernemer in aanmerking te komen
• u moet uw best doen het bedrijf zo snel mogelijk te beëindigen;
• zodra het bedrijf is uitgeschreven moet u dit zo snel mogelijk doorgeven aan het ZLF, de uitkering zal dan direct worden beëindigd.
 
Indien er na de bedrijfsbeëindiging geen of onvoldoende inkomsten zijn, moet u (liefst al vóór de beëindiging van uw bedrijf) een Participatiewet of IOAZ-uitkering aanvragen.
 
Let op: om voor een IOAZ uitkering in aanmerking te kunnen komen, bent u zelfs verplicht om vóór de bedrijfsbeëindiging een aanvraag in te dienen. Zijn er voldoende inkomsten uit een andere bron zoals bijvoorbeeld van de partner, dan bestaat er geen recht op een Bbz uitkering voor beëindigend ondernemer.
 
Indienen aanvraag
Klik op de button om u aan te melden voor een 1e beoordeling.