ZLF-LogoCMYK-300dpi

Bbz inkomensaanvulling voor startende ondernemers
Bent u een startende ondernemer en heeft u niet voldoende inkomen om van te kunnen leven? Dan komt u wellicht in aanmerking voor Bbz inkomensaanvulling. Uw inkomen kan worden aangevuld tot aan het voor u geldende bijstandsniveau.

De gemeente houdt ook rekening met uw financiële situatie, zoals met uw woonlasten. U krijgt Bbz inkomensaanvulling altijd voor een tijdelijke periode. U bent startende ondernemer als u minder dan anderhalf jaar ondernemer of zzp’er bent.
 
In het eerste kwartaal van 2022 (1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022) gelden specifieke regels voor Bbz inkomensaanvulling. Dit is een onderdeel van de steunmaatregelen voor ondernemers.
 
Bbz inkomensaanvulling tot en met eerste kwartaal 2022
In het eerste kwartaal van 2022 (januari, februari, maart) is Bbz inkomensaanvulling een gift. Voor Bbz inkomensaanvulling in het eerste kwartaal van 2022 vraagt de gemeente u een schatting te maken van uw inkomen per maand (januari, februari, maart). De gemeente vult uw inkomsten iedere maand aan tot het bijstandsniveau.
 
Na afloop van de maand bepaalt de gemeente op basis van uw daadwerkelijke inkomen op elk bedrag u recht had. Hebt u minder verdiend dan vooraf geschat? Dan wordt het tekort aangevuld door de gemeente. Hebt u meer verdiend dan vooraf geschat? Dan moet u het bedrag dat u teveel hebt ontvangen aan de gemeente terugbetalen.
 
Bbz inkomensaanvulling vanaf 1 april 2022
Vanaf 1 april 2022 wordt Bbz inkomensaanvulling in eerste instantie verstrekt als een renteloze lening. Als het boekjaar is afgelopen bepaalt de gemeente op basis van uw bedrijfsresultaat op welk bedrag u recht had. Hebt u minder verdiend dan vooraf geschat? Dan wordt het tekort aangevuld door de gemeente. Hebt u meer verdiend dan vooraf geschat? Dan moet u het bedrag dat u teveel hebt ontvangen aan de gemeente terug betalen. Over dit bedrag wordt geen rente berekend. U kunt hiervoor een betalingsregeling treffen.
 
Bbz bedrijfskrediet voor startende ondernemers
Hebt u niet voldoende geld om investeringen te doen die noodzakelijk zijn om het bedrijf op te starten? Dan kunt u wellicht een beroep doen op een bedrijfskrediet voor startende ondernemers. Dit is een lening van maximaal € 39.057,00 (per 1 januari 2022) met een rentepercentage van 8%. De gemeente maakt met u afspraken over de aflossing van de lening.
 
Voorbereidingskrediet
Ontvangt u bijstand (Participatiewet-uitkering) en wilt u een bedrijf beginnen? Dan kunt u wellicht een beroep doen op een voorbereidingskrediet. Een voorbereidingskrediet is bedoeld voor investeringen of kosten die u moet maken vóórdat u uw bedrijf kan beginnen. Een voorbereidingskrediet wordt in eerste instantie verstrekt als een renteloze geldlening. Start u na de voorbereidingsperiode niet met uw bedrijf? Dan wordt de lening kwijtgescholden. Start u na de voorbereidingsperiode wel met uw bedrijf? Dan moet u de lening terugbetalen als een rentedragende geldlening. De gemeente maakt met u afspraken over de aflossing van de lening.
 
Voorwaarden om als startende ondernemer in aanmerking te komen voor Bbz
• U hebt voor de start van uw bedrijf een bijstandsuitkering (Participatiewet), een uitkering van het UWV ontvangen of raakt binnenkort werkloos.
• U hebt een ondernemingsplan.
• Uw bedrijf is binnen maximaal drie jaar levensvatbaar. Levensvatbaar betekent dat u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen, zowel zakelijk als privé.
 
Algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor Bbz
• U hebt het inkomen uit uw bedrijf nodig om van te kunnen leven.
• Uw inkomen bedraagt niet meer dan het voor u geldende bijstandsniveau. Het inkomen van uw partner telt ook mee.
• U moet minstens 1225 uur per jaar in uw bedrijf werken.
• U woont in Nederland.
• Uw bedrijf is in Nederland gevestigd.
• U hebt alle vergunningen die voor uw bedrijf verplicht zijn in uw bezit.
• U bent tussen de 18 jaarOW-gerechtigde en de A leeftijd.
• U hebt zelf of met een compagnon de volledige zeggenschap over uw bedrijf.
• U kunt geen financiering uit een andere bron krijgen, bijvoorbeeld bij een bank of microkredietenfonds.
 
Kan ik een Bbz-aanvraag indienen?
klik hier om direct naar het digitale aanvraagformulier Bbz en IOAZ te gaan.