ZLF-LogoCMYK-300dpi

Jaaropgave Tozo 2020

Uw jaaropgave Tozo 2020 staat klaar in het 'GemeentePortaal', deze jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

U kunt via het 'GemeentePortaal' de jaaropgave inzien en downloaden (kies uw huidige woongemeente),
klik op de tegel Aanvraag Bbz en mutatie Tozo en vervoglens op de tegel Uw jaaropgave downloaden.

U ontving in 2020 een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo).
Deze uitkering telt mee als inkomen. Als u belastingaangifte doet moet u deze inkomsten ook opgeven.

Heeft u in 2020 een uitkering naar de norm voor gehuwden ontvangen? Dan dient u allebei afzonderlijk met de eigen digi-d de jaaropgave op te vragen.
Dat komt omdat u beiden recht heeft op de helft van de toegekende uitkering. Dat geldt ook als het bedrag op één rekeningnummer is uitgekeerd.

Inkomsten uit loondienst?
Ontving u en / of uw partner in 2020 naast de Tozo uitkering ook inkomsten uit loondienst?
Misschien moet u dan meer belasting betalen of krijgt u minder terug dan u verwacht, hieronder leest u waarom.

Was in 2020 niet precies bekend hoeveel inkomsten u (samen) had uit loondienst?
Dan is het mogelijk dat over uw totale inkomen te weinig loonbelasting is betaald aan de Belastingdienst.
Dit laatste is zeker het geval bij Tozo 1 in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.
Ontving u in die periode een uitkering Tozo 1 en werkte uw partner in die periode in loondienst?
Dan hoefden wij met de inkomsten van uw partner geen rekening te houden.
Voor de berekening van de algemene heffingskorting moet met deze inkomsten wel rekening worden gehouden.

Hoe kan dit?
Op de uitkering en inkomsten van u (en uw partner) wordt loonheffingskorting toegepast.
Deze heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. U krijgt minder algemene heffingskorting als uw totale inkomen stijgt.
Als er door werkgevers en/of uitkeringsinstanties niet voldoende rekening is gehouden met andere inkomsten, is er te veel heffingskorting toegepast.
Dan is er te weinig loonbelasting over uw totale inkomen afgedragen. Deze belasting moet u achteraf nog betalen.

Ik heb een deel van mijn uitkering terugbetaald, maar dit zie ik niet terug op de jaaropgave. Hoe kan dat?
Op de jaaropgave 2020 staan uitkeringen en terugbetalingen die plaatsvonden in 2020.
Wanneer u in 2020 een deel van de uitkering heeft terugbetaald die u in 2020 ontving, is dit als minbedrag verwerkt bij de bruto bedragen.
Dit bedrag ziet u niet terug op uw jaaropgave, maar is wel verwerkt.
Wanneer u in 2021 een deel van de uitkering heeft terugbetaald die u in 2020 ontving, ziet u dit niet terug op de jaaropgave van 2020.

Wat moet u doen?
U geeft de inkomsten van uzelf (en uw partner) op bij uw belastingaangifte over 2020. U geeft ook uw Tozo-uitkering als inkomsten op.
Het aangifteprogramma van de Belastingdienst rekent uit op hoeveel algemene heffingskorting u en uw eventuele partner recht hadden in 2020.
De belastingdienst kan de teveel betaalde heffingskorting verrekenen met uw teruggaaf. U krijgt dan minder geld terug.
De belastingdienst kan ook een hogere naheffing opleggen. U moet dan meer belasting betalen.

Vragen
Heeft u een vraag over de Jaaropgave Tozo 2020?
Kijk op veel gestelde vragen (FAQ) Tozo bij 'Jaaropgave Tozo 2020'.
U kunt uw vraag ook stellen via het Contactformulier: klik hier om direct in te loggen op het 'GemeentePortaal'.
U kunt ook bellen naar 0320 – 278111. Dit telefoonnummer is bereikbaar op alle werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Heeft u een vraag over de loonbelasting of heffingskorting?
Klik hier voor informatie op de website van de belastingdienst.
U kunt ook bellen naar de belastingdienst, het (gratis) telefoonnummer is 0800 – 0543.