ZLF-LogoCMYK-300dpi

Jaaropgave Tozo/ Bbz 2022

Uw jaaropgave Tozo/Bbz staat klaar in het 'GemeentePortaal'. Deze jaaropgave heeft u nodig voor uw belastingaangifte.

De (vereenvoudigde) Bbz, ook wel Bbz light genoemd, werd verlengd tot en met 31 maart 2022. Deze uitkering telt mee als inkomen voor het jaar 2022.
Dit inkomen moet u opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2022.
Per 1 april 2022 heeft het kabinet besloten dat de Bbz weer als normaal moest worden uitgevoerd: in de vorm van een onbelaste renteloze lening.

U kunt via het 'GemeentePortaal' de jaaropgave inzien en downloaden (kies uw huidige woongemeente). Klik op de tegel 'Periodieke meldingen' en vervolgens op de tegel 'Uw jaaropgave downloaden'. Selecteer het gewenste jaartal en selecteer bij Periode het Gehele jaar.

U ontving in 2022 een uitkering in het kader van de Tozo/Bbz.
Deze uitkering telt mee als inkomen. Als u belastingaangifte doet moet u deze inkomsten ook opgeven. Heeft u in 2022 een uitkering naar de norm voor gehuwden ontvangen? Dan dient u allebei afzonderlijk met de eigen DigiD de jaaropgave op te vragen. Dat komt omdat u beiden recht heeft op de helft van de toegekende uitkering. Dat geldt ook als de uitkering op één rekeningnummer is overgemaakt.

Inkomsten uit loondienst?
Ontving u en/of uw partner in 2022 naast de Tozo/Bbz uitkering ook inkomsten uit loondienst? Misschien moet u dan meer belasting betalen of krijgt u minder terug dan u verwacht, hieronder leest u waarom. Was in 2022 niet precies bekend hoeveel inkomsten u (samen) had uit loondienst? Dan is het mogelijk dat over uw totale inkomen te weinig loonbelasting is betaald aan de Belastingdienst.

Hoe kan dit?
Op de uitkering en inkomsten van u (en uw partner) wordt loonheffingskorting toegepast. Deze heffingskorting is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. U krijgt minder algemene heffingskorting als uw totale inkomen stijgt. Als er door werkgevers en/of uitkeringsinstanties niet voldoende rekening is gehouden met andere inkomsten, is er te veel heffingskorting toegepast. Dan is er te weinig loonbelasting over uw totale inkomen afgedragen. Deze belasting moet u achteraf nog betalen.

Ik heb een deel van mijn uitkering terugbetaald, maar dit zie ik niet terug op de jaaropgave. Hoe kan dat?
Op de jaaropgave 2022 staan uitkeringen en terugbetalingen die plaatsvonden in 2022. Wanneer u in 2022 een deel van de uitkering heeft terugbetaald die u in 2022 ontving, is dit als minbedrag verwerkt bij de bruto bedragen. Dit bedrag ziet u niet terug op uw jaaropgave, maar is wel verwerkt.

Wat moet u doen?
U geeft de inkomsten van uzelf (en uw partner) op bij uw belastingaangifte over 2022. De reguliere Bbz-uitkering per 1 april 2022 hoeft u niet op te geven omdat dit een onbelaste renteloze lening betreft.
Het aangifteprogramma van de Belastingdienst rekent uit op hoeveel algemene heffingskorting u en uw eventuele partner recht hadden in 2022.
De belastingdienst kan de teveel betaalde heffingskorting verrekenen met uw teruggaaf. U krijgt dan minder geld terug.
De belastingdienst kan ook een hogere naheffing opleggen. U moet dan meer belasting betalen.

Vragen
Heeft u een vraag over de Jaaropgave Tozo/Bbz 2022?
U kunt uw vraag stellen door te mailen naar zlf@lelystad.nl onder vermelding van uw dossiernummer en uw achternaam. Tevens is het mogelijk dat u uw vraag stelt via de button 'Contactformulier': klik hier om direct in te loggen op het 'GemeentePortaal'.

Heeft u een vraag over de loonbelasting of heffingskorting?
Klik hier voor informatie op de website van de belastingdienst.
U kunt ook bellen naar de belastingdienst, het (gratis) telefoonnummer is 0800 – 0543.