ZLF-LogoCMYK-300dpi

Op deze pagina:
- Uitleg gebruik Cryptshare
- Nieuwe Europese privacywetgeving (AVG)
- Compensatieregeling Bbz
- Papieren inkomen
- Wet werk en bijstand / Paricipatiewet

Cryptshare
U kunt grote bestanden (meer dan 8 Mb) met behulp van Cryptshare naar het ZLF versturen. Klik op de button voor een uitleg over het gebruik van Cryptshare.

Nieuwe Europese privacywetgeving (AVG)
Tot 25 mei 2018 heeft elk lidstaat in de Europese Unie (EU) een eigen privacywet die gebaseerd zijn op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. In Nederland is de nationale uitvoering van deze richtlijn de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Compensatieregeling Bbz
Voor (ex) ondernemers, die van de gemeente een lening in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 hebben gekregen en die naderhand is omgezet in een gift, is ingaande 1 januari 2019 een compensatieregeling voor de nadelige gevolgen die dat kan hebben gehad voor hun recht op toeslagen over de jaren 2014, 2015 en 2016.  Let op: van deze regeling kan alleen in 2019 gebruik worden gemaakt.

Papieren inkomen
Ingaande 1 januari 2017 is de Uitvoeringsregeling Loonbelasting (URLB) 2011 aangepast. Hierdoor is een oplossing gekomen voor de problemen rondom het ‘papieren inkomen',

Wet werk en bijstand / Participatiewet
Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert.