ZLF-LogoCMYK-300dpi

Op deze pagina:
- Uitleg gebruik Cryptshare
- Nieuwe Europese privacywetgeving (AVG)
- Papieren inkomen
- Wet werk en bijstand / Paricipatiewet

Cryptshare
U kunt grote bestanden (meer dan 8 Mb) met behulp van Cryptshare naar het ZLF versturen. Klik op de button voor een uitleg over het gebruik van Cryptshare.

Nieuwe Europese privacywetgeving (AVG)
Tot 25 mei 2018 heeft elk lidstaat in de Europese Unie (EU) een eigen privacywet die gebaseerd zijn op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. In Nederland is de nationale uitvoering van deze richtlijn de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Papieren inkomen
Ingaande 1 januari 2017 is de Uitvoeringsregeling Loonbelasting (URLB) 2011 aangepast. Hierdoor is een oplossing gekomen voor de problemen rondom het ‘papieren inkomen',

Wet werk en bijstand / Participatiewet
Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert.