ZLF-LogoCMYK-300dpi

Compensatieregeling Bbz

De Eerste Kamer heeft op 18 december ingestemd met ruim 60 belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven die onderdeel zijn van het pakket Belastingplan 2019.

Voor (ex) ondernemers, die van de gemeente een lening in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 hebben gekregen en die naderhand is omgezet in een gift, komt een compensatieregeling voor de nadelige gevolgen die dat kan hebben gehad voor hun recht op toeslagen over de jaren 2014, 2015 en 2016.

Als u gebruikt wilt maken van de Compensatieregeling Bbz, dient u vóór 31 december 2019 een brief te sturen naar Belastingdienst/Toeslagen, Postbus 4510 te 6401 JA Heerlen met het verzoek uw toeslagrecht voor het betreffende jaar opnieuw te berekenen en daarbij de gift niet mee te tellen bij het inkomen.

Uw verzoek bij de Belastingdienst kan sneller worden behandeld als u:
- duidelijk vermeldt dat u vraagt om de Compensatieregeling Bbz;
- vermeldt over welk jaar of welke jaren het gaat;
- een verklaring van de gemeente meestuurt, waaruit blijkt dat
  uw lening in 2014, 2015 of 2016 is omgezet in een gift.

Klik hier voor meer informatie over de Compensatieregeling Bbz.