ZLF-LogoCMYK-300dpi

Screening Ondernemingsplan

Nieuw in 2018 is de mogelijkheid voor inwoners van Flevoland om hun ondernemingsplan gratis te laten screenen.

Inwoners van Flevoland die een ondernemingsplan hebben geschreven en willen weten of zij alle belangrijke zaken in het plan hebben benoemd, kunnen zich hiervoor aanmelden via de site van het ZLF.

Het plan wordt door een ervaren bedrijfsadviseur beoordeeld. De bedrijfsadviseur informeert de schrijver van het plan schriftelijk over de bevindingen en geeft eventueel verbeterpunten aan.

Rekenmodel 2018

Alle klanten die financiële steun hebben ontvangen van het ZLF bij het voortzetten van hun onderneming, worden met raad en daad bijgestaan door een bedrijfsadviseur.

Ondernemers kunnen alle vragen die betrekking hebben op het Bbz (zoals bijvoorbeeld een verzoek om uitstel van betaling) en vragen omtrent de bedrijfsvoering aan hun bedrijfsadviseur stellen. De bedrijfsadviseur houdt de vinger aan de pols zodat op tijd kan worden ingegrepen als dat nodig is.

Als belangrijke tool hierbij worden de rekenmodellen ingezet. De ondernemer moet het rekenmodel elke maand invullen en opsturen naar zijn bedrijfsadviseur. In het rekenmodel vult de ondernemer de omzet, uitgaven (zakelijk en privé), belastingteruggaven en bijzondere ontvangsten of kosten in. Zo ontstaat een duidelijk beeld van de financiële situatie van de ondernemer.

De rekenmodellen voor het jaar 2019 zijn in januari naar alle klanten verzonden.

Parttime ondernemen

In 2018 is het ZLF voor de gemeente Almere gestart met het traject ‘parttime ondernemen’. Dit traject is speciaal bedoeld voor mensen, die naast hun bijstandsuitkering, op bescheiden schaal ondernemen. Deze parttime ondernemers kunnen door hun contactpersoon van de betreffende gemeente bij het ZLF worden aangemeld. Het ZLF onderzoekt of deze klanten inderdaad als parttime ondernemer kunnen worden aangemerkt en stelt vervolgens ieder kwartaal vast wat de inkomsten uit ondernemen geweest zijn. De gemeente wordt daarna door het ZLF (elk kwartaal) geadviseerd over de te korten inkomsten en de voortzetting van het traject.

Uit onderzoek bij de gemeenten Assen, Groningen, Rotterdam en Den Bosch, die alle vier met dergelijke trajecten werken, blijkt dat drie van de tien deelnemers zelfs binnen een paar jaar helemaal niet meer afhankelijk zijn van een uitkering. Gemiddeld begeleiden deze gemeenten driehonderd mensen per jaar met een gemiddelde leeftijd van veertig jaar. Van hen verlaat uiteindelijk ongeveer 30 procent de bijstand. Sommige mensen vinden een baan, anderen gaan fulltime aan de slag met hun onderneming.

Deze landelijke successen met betrekking tot het parttime ondernemen zijn door het ZLF in 2018 nog niet behaald.

OP 25 oktober 2018 verscheen op nu.nl het artikel 'Bijstandsgerechtigden laten ondernemen blijkt groot succes'.

Workshop Ondernemingsplan schrijven

Naast financiële steun biedt het ZLF de mogelijkheid aan iedereen die in Flevoland woont om gratis een workshop ondernemingsplan schrijven te volgen. In 4 dagdelen wordt in groepsverband (maximaal 12 kandidaten per groep) gewerkt aan het schrijven van het ondernemingsplan. Tijdens elk dagdeel wordt een gedeelte van het ondernemingsplan uitvoerig besproken en behandeld. Tijdens het laatste dagdeel wordt de workshop afgesloten met het pitchen van de plannen en iedere kandidaat ontvangt na afloop een certificaat van deelname. Aan het einde van de workshop is de kandidaat in het bezit van een onderbouwd en uitgewerkt ondernemingsplan.

Voor mensen met een bijstandsuitkering in Flevoland is het pre-starttraject* ontwikkeld. Hierbij wordt de gelegenheid geboden om met behoud van uitkering , de workshops te volgen en ,indien nodig, aanvullend individuele coaching te krijgen. Een groot deel van deze klanten stroomt hierdoor uit, óf door de start van een eigen onderneming, óf omdat zij door het volgen van de workshops geactiveerd zijn en een baan hebben gevonden. 

In 2018 hebben 116 personen zich aangemeld voor de workshop ‘Ondernemingsplan schrijven’. Van deze 116 aanmeldingen hebben 86 personen de workshop afgerond, waarvan uiteindelijk 21 personen een beroep op het Bbz 2004 hebben gedaan. Van 21 aanvragen zijn uiteindelijk 10 aanvragen toegekend. 

* Om in aanmerking te komen voor het pre-startraject moet altijd contact worden opgenomen met de contactpersoon van de betreffende gemeente.

Animatiefilmpje over het ZLF

Het ZLF ondersteunt (startende) ondernemers met financiële problemen die in Flevoland wonen. Belangrijk is dat de Flevolandse ondernemers het ZLF weten te vinden. Omdat het ZLF vaak aanwezig is op beurzen en startersmarkten en dagelijks op de ondernemerspleinen in Lelystad en Almere zit, is in 2018 een promotiefilmpje gemaakt.

In iets meer dan 1 minuut: het ZLF in een notendop.


Met dank aan Koen Collé van FiksFlim
  • 1
  • 2

Nieuwsbrief

Meldt u aan voor de nieuwsbrief