ZLF-LogoCMYK-300dpi

Tozo wijzigingen

Het doorgeven van wijzigingen m.b.t. de Tozo-regeling verloopt niet meer via het 'GemeentePortaal'.

Mocht u toch nog wijzigingen m.b.t. de Tozo-regelig willen doorgeven wordt u verzocht een mail te sturen naar zlf@lelystad.nl.
Voeg bij de mail de van toepassing zijnde bewijsstukken toe.