ZLF-LogoCMYK-300dpi

Veel gestelde vragen (FAQ) / Tozo

Op deze pagina vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over onder andere de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’. Als uw antwoord er niet tussen staat, kunt u het contactformulier invullen. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk berichten.

Gebruik hiervoor de button 'Contact' rechtboven in het 'GemeentePortaal', klik hier om direct in te loggen met uw DigiD.

 Als u (nog) geen mogelijkheid hebt om in te loggen met uw DigiD, klik dan op de button hieronder om naar het contactformulier te gaan of stuur een mail naar zlf@lelystad.nl.

 
 • Jaaropgave Tozo/Bbz 2021?

  Jaaropgave Tozo/Bbz 2021?

  Van de ontvangen Tozo uitkering ontvangt u een jaaropgave 2021.
  Hieronder treft u een aantal antwoorden op eventuele vragen:

  1. Waar vind ik mijn jaaropgave Tozo/Bbz?
  Uw jaaropgave Tozo/Bbz staat klaar in het 'GemeentePortaal'.
  U kunt via het 'GemeentePortaal' de jaaropgave inzien en downloaden (kies uw huidige woongemeente).
  Klik op de tegel 'Periodieke meldingen' en vervolgens op de tegel 'Uw jaaropgave downloaden'.

  2. Ik heb een jaaropgave voor Tozo/Bbz ontvangen, wat staat er op deze jaaropgave?
  - Het bedrag van de bruto Tozo/Bbz uitkering;
  - het bedrag van de door ons afgedragen loonheffing en premie Zorgverzekeringswet.

  3. Het bedrag op de jaaropgave is hoger dan wat ik heb onvangen. Hoe kan dat?
  De uitkering die u ontvangen heeft was een netto bedrag. Het bedrag dat op uw jaaropgave staat, is de bruto-uitkering en dus niet het bedrag dat u op uw rekening gestort heeft gekregen.
  Het bruto verzamelinkomen is van belang bij de belastingaangifte. Daarom staan de bruto bedragen vermeld op de jaaropgave.
  De ingehouden belasting (loonheffing en premie Zorgverzekeringswet) heeft de gemeente al afgedragen aan de Belastingdienst.
  De gemeente is wettelijk verplicht deze belastingafdracht te doen, omdat Tozo een uitkering voor levensonderhoud en daarom niet belastingvrij is.

  4. Had u ook inkomsten uit loondienst? Of had u een partner die in loondienst werkte?
  Mogelijk moet u hierdoor meer belasting betalen of krijgt u minder terug dan verwacht.
  Dit kan als u of uw partner in de periode dat u de Tozo/Bbz-uitkering ontving óók in loondienst werkte.
  Omdat toen waarschijnlijk niet precies bekend was hoeveel inkomsten u (samen) had uit loondienst, is het mogelijk dat over uw totale inkomen te weinig loonbelasting is betaald aan de Belastingdienst.

  5. Waarom heeft mijn partner ook een jaaropgave ontvangen?
  Als u gehuwd bent of samenwoont, dan hebben u en uw partner recht op de helft van de toegekende uitkering. Daarom krijgen beide partners voor de helft van de verstrekte uitkering een jaaropgave.
  Het is namelijk wettelijk niet toegestaan om één jaaropgave te versturen.

  6. Waarom ontvang ik een jaaropgave Tozo/Bbz?
  De Tozo/Bbz-uitkering behoort tot het verzamelinkomen en het toetsingsinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagregelingen.
  U (en uw partner) ontvangen daarom een jaaropgave over het ontvangen bedrag. U moet bij de belastingaangifte de gegevens van uw jaaropgave opgeven.
  Doet u digitaal aangifte via de website van de Belastingdienst?
  Dan staan de bedragen automatisch al in uw aangifteformulier. Ze staan onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’. Controleer ze goed.

  7. Heeft de inkomensondersteuning invloed op mijn belastingaanslag?
  Dat kan. Houd er rekening mee dat u misschien belasting moet (na)betalen. Wij adviseren u een bedrag opzij te zetten voor een eventuele (na)betaling. Had u naast uw Tozo/Bbz-uitkering ook inkomsten uit loondienst? Of had u een partner die in loondienst werkte? Dan kan uw belastingaanslag hoger zijn. Of u krijgt minder terug dan u verwacht. Dit komt doordat u over uw totale inkomen te weinig loonbelasting heeft betaald.

 • Ik heb gehoord over de TONK. Wat houdt deze regeling in?

  Ik heb gehoord over de TONK. Wat houdt deze regeling in?

  De TONK is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Dit is geld van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. En als u hierdoor problemen heeft met het betalen van uw woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek, de kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water, servicekosten en de gemeentelijke belastingen. De TONK-uitkering is een vorm van bijzondere bijstand (Participatiewet). De TONK moet u bij de eigen gemeente aanvragen en wordt door uw eigen gemeente uitgevoerd.

  TONK aanvragen?
  Ga via onderstaande link naar de website van uw gemeente:
  - Gemeente Almere
  - Gemeente Dronten
  - Gemeente Lelystad
  - Gemeente Noordoostpolder
  - Gemeente Urk
  - Gemeente Zeewolde

 • Waar staat Tozo voor?

  Waar staat Tozo voor?

  De volledige naam van de regeling die de overheid op dit moment gebruikt is ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’. Afgekort: Tozo

 • Wanneer kon ik een beroep doen op de Tozo?

  Wanneer kon ik een beroep doen op de Tozo?

   Om in aanmerking te komen voor de Tozo moest u aan een aantal voorwaarden voldoen.

  U kwam in aanmerking als:
  • u als gevolg van de coronacrisis een huishoudinkomen onder het sociaal minimum heeft en/of een liquiditeitsprobleem waarvoor u een bedrijfskrediet nodig heeft;
  • u tussen de 18 jaar en AOW-gerechtigde leeftijd bent;
  • u Nederlander of daarmee gelijkgesteld bent;
  • u in Nederland woont. Als u buiten Nederland woont, maar in Nederland uw bedrijf heeft, kunt u de Tozo-lening bedrijfskapitaal aanvragen via de gemeente Maastricht. Buiten Nederland wil zeggen woonachtig in één van de landen van de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland;
  • uw bedrijf in Nederland is gevestigd. Als u in Nederland woont, maar in het buitenland uw bedrijf heeft, kunt u vanaf 8 mei 2020 in uw woongemeente een aanvraag indienen voor Tozo-uitkering voor levensonderhoud. In het buitenland wil zeggen in de landen van de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER) of in Zwitserland;
  • uw bedrijf economisch nog actief is, tenzij dit als gevolg van de coronacrisis niet mogelijk is;
  • u voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK);
  • u alle noodzakelijke vergunningen heeft;
  • u vóór 18 maart 2020 met uw onderneming bent gestart en bent ingeschreven bij de KVK;
  • u over 2019 aan het urencriterium voldoet. Dat betekent dat u minimaal 1.225 uur werkte in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep. Mocht u na 1 januari 2019 zijn gestart in uw onderneming dan moet u in ieder geval in de periode tussen inschrijving bij de KVK en indiening van de aanvraag 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week aan/in uw bedrijf gewerkt hebben. Uren voor administratie en acquisitie tellen ook mee.
  • Als u directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent, dan diende u alleen of samen met de andere in de BV werkzame directeuren, meer dan 50% van de aandelen te bezitten.
  • De uitsluitingsgronden van de Participatiewet niet op u van toepassing waren (een uitzondering geldt voor ondernemers die jonger zijn dan 27 jaar en die niet studeren, maar wel aanspraak op studiefinanciering hebben, als zij gaan studeren).
  • Als u bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal wilde aanvragen, er geen verzoek was ingediend tot verlening van surseance van betaling of om faillietverklaring van u, uw huishouden, uw bedrijf of zelfstandig beroep al dan niet in samenwerkingsverband.

 • Hoe hoog was de Tozo-uitkering en hoe werd deze uitbetaald?

  Hoe hoog was de Tozo-uitkering en hoe werd deze uitbetaald?

  Voor een alleenstaande (ouder) bedraagt  per 1 juli 2021 maandelijks de maximale uitkering € 1.078,70. Voor gehuwden/samenwonenden, beiden jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd, bedraagt deze € 1.541,00.

  U moest er rekening mee houden, dat overig inkomen van u (uit bijvoorbeeld verhuur, alimentatie of ander werk) op de maandelijkse uitkering in mindering werd gebracht.
  Voor andere samenlevingsvormen: klik hier.

 • De Tozo liep tot 1 oktober 2021 (de Tozo 5). Waren de voorwaarden van deze vervolgregeling gelijk ten opzichte van Tozo 4?

  De Tozo liep tot 1 oktober 2021 (de Tozo 5). Waren de voorwaarden van deze vervolgregeling gelijk ten opzichte van Tozo 4?

  De Tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) was per 1 juli verlengd tot 1oktober 2021. De voorwaarden bleven nagenoeg gelijk aan de Tozo 4.

  De toegevoegde voorwaarde betrof dat u en of uw partner per kalenderjaar niet langer dan 28 dagen in het buitenland verblijven.

 • Was het nodig, als ik in aanmerking wilde komen voor de Tozo, om mijn vermogen en dat van mijn partner door te geven?

  Was het nodig, als ik in aanmerking wilde komen voor de Tozo, om mijn vermogen en dat van mijn partner door te geven?

  Ja, die hebben wij nodig voor de partnerinkomenstoets.

 • In de Tozo werd de partnerinkomenstoets toegepast. Wat houdt dat in?

  In de Tozo werd de partnerinkomenstoets toegepast. Wat houdt dat in?

  De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van uw partner mee wordt gerekend voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de Tozo-uitkering. Dit betekent dat huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum geen aanspraak kunnen maken op de aanvullende uitkering levensonderhoud. Bij de Tozo-aanvraag diende u te verklaren hoe hoog de inkomens van uzelf en uw partner zijn.

 • Met het inkomen van mijn partner en de Tozo-uitkering die ik kreeg, ontvingen we precies genoeg om de rekeningen te betalen. Is het mogelijk om de partnerinkomenstoets buiten beschouwing te laten bij de Tozo?

  Met het inkomen van mijn partner en de Tozo-uitkering die ik kreeg, ontvingen we precies genoeg om de rekeningen te betalen. Is het mogelijk om de partnerinkomenstoets buiten beschouwing te laten bij de Tozo?

  Nee, bij de Tozo geldend over de periode van 1 juni 2020 t/m 30 september 2021 wordt het inkomen van de partner meegerekend.

  Vanaf 1 mei 2021 kon de uitkering levensonderhoud op basis van de Tozo 4 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand voorafgaande aan de maand waarin de aanvraag is gedaan.

  Dat was bij de Tozo 5 net zo. De Tozo 5 ging in vanaf 1 juli 2021, vanaf 1 augsustus 2021 kon de Tozo 5 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand voorafgaande aan de maand waarin de aanvraag is gedaan.
  Vroeg u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 augustus 2021, dan kon u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juli 2021.

  Tozo 5 kon aangevraagd worden tot en met 30 september 2021.

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor verlenging Tozo 5?

  Wanneer kom ik in aanmerking voor verlenging Tozo 5?

  Als het huishoudinkomen (van u en/of eventuele partner) onder het sociaal minimum komt en u aan de voorwaarden voldoet.

 • Kan ik gebruik maken van Tozo 5 als ik niet eerder gebruik heb gemaakt van een Tozo regeling?

  Kan ik gebruik maken van Tozo 5 als ik niet eerder gebruik heb gemaakt van een Tozo regeling?

  Ja, zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen.

 • Mijn partner en ik zijn beiden zelfstandig ondernemer. Hebben wij dan allebei recht op de maximale Tozo-uitkering?

  Mijn partner en ik zijn beiden zelfstandig ondernemer. Hebben wij dan allebei recht op de maximale Tozo-uitkering?

  Nee, u heeft dan recht op een gezinsuitkering op het sociaal minimum.
  Deze uitkering bedraagt momenteel maximaal € 1.536,34 (norm: januari 2021 t/m juni 2021).

 • Kom ik als zelfstandig ondernemer nog in aanmerking voor Tozo 5 nu ik surseance van betaling voor mijn bedrijf heb aangevraagd?

  Kom ik als zelfstandig ondernemer nog in aanmerking voor Tozo 5 nu ik surseance van betaling voor mijn bedrijf heb aangevraagd?

  Helaas. Als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen, kunt u geen beroep doen op Tozo 5 lening voor bedrijfskapitaal. Wel kunt u Tozo 5 bijstand voor levensonderhoud aanvragen, als u aan de voorwaarden voldoet.

 • Ik ben 17 jaar. Kan ik dan ook een Tozo-uitkering aanvragen?

  Ik ben 17 jaar. Kan ik dan ook een Tozo-uitkering aanvragen?

  Nee. Om een beroep te kunnen doen op de Tozo-uitkering, moet u tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd zijn.

 • Ik ben onlangs als ondernemer begonnen en mij pas in februari 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Kan ik dan de Tozo-uitkering aanvragen?

  Ik ben onlangs als ondernemer begonnen en mij pas in februari 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Kan ik dan de Tozo-uitkering aanvragen?

  Of u in aanmerking komt voor deze regeling, zal aan de hand van door u aan te leveren gegevens/bewijsstukken nader moeten worden beoordeeld.
  Zo zal u moeten voldoen aan wettelijke vereisten voor het uitoefenen van uw bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarnaast moet u vóór 18 maart zijn gestart met uw bedrijf én voldoen aan het urencriterium.
  Dat wil zeggen minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep (N.B.: als het bedrijf nog geen jaar bestaat kan hier naar rato op worden getoetst. U dient dan in de periode voor 1 maart 2020 gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in/aan uw bedrijf te hebben te gewerkt. Uren ten behoeve van administratie en acquisitie vallen hier ook onder.

  Lees hier meer over de NOW-regeling voor startende ondernemers.

 • Voor hoeveel maanden kan ik Tozo aanvragen?

  Voor hoeveel maanden kan ik Tozo aanvragen?

  De Tozo 4-uitkering voor levensonderhoud kan aangevraagd worden t/m 30 juni 2021.

  De Tozo 5-uitkering voor levensonderhoud kan vanaf 1 juli 2021 aangevraagd worden t/m 30 september 2021.

  Vanaf 1 augustus 2021 kan de uitkering levensonderhoud op basis van de Tozo 5 aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand voorafgaande aan de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraagt u bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 augustus 2021, dan kan kunt u deze uitkering met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juli 2021.

 • Is het aanvraagformulier voor Tozo 5 hetzelfde als de voorgaande Tozo-regeling?

  Is het aanvraagformulier voor Tozo 5 hetzelfde als de voorgaande Tozo-regeling?

  Ja, het aanvraagformulier is nagenoeg gelijk. Het enige verschil is dat er een paar vragen bij zijn gekomen over het verblijf in het buitenland.
  Daarnaast is er dit keer een vragenformulier bijgevoegd.

  Ondernemers die al een Tozo-uitkering ontvingen, kunnen gebruik maken van een verkort formulier (verlenging Tozo levensonderhoud) .
  Voor het gebruik van het verkorte formulier dient er niet meer dan 3 maanden tussen de einddatum van de vorige uitkering en de begindatum van de aangevraagde uitkering te zitten.

 • Wanneer moet de Tozo aanvraag in het bezit zijn van het Zelfstandigenloket Flevoland om op tijd behandeld te kunnen worden?

  Wanneer moet de Tozo aanvraag in het bezit zijn van het Zelfstandigenloket Flevoland om op tijd behandeld te kunnen worden?

  U kon tot 1 juli 2021 uw Tozo 4 aanvraag indienen.

  Van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021 kon u uw Tozo 5 aanvraag indienen.

  Per 1 oktober 2021 is de Tozo-regeling gestopt. Als u na de Tozo-regeling financiële ondersteuning nodig hebt, kunt u Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen.

 • Krijg ik automatisch Tozo 5 als ik Tozo 4 heb aangevraagd?

  Krijg ik automatisch Tozo 5 als ik Tozo 4 heb aangevraagd?

  Nee. Als u een beroep wilt doen op de Tozo 5, kunt u vanaf 1 juli 2021 een verlenging aanvragen. Eventuele wijzigingen moet u dan ook doorgeven.

 • Hoe kan ik een verlenging van de Tozo aanvragen?

  Hoe kan ik een verlenging van de Tozo aanvragen?

  De Tozo 4 kon tot 1 juli 2021 aangevraagd worden.

  De Tozo 5 kunt u vanaf 1 juli 2021 aanvragen.

  Aanvragen kunt u indienen via onze website Zelfstandigenloket Flevoland en log in bij het gemeenteportaal, met uw DigiD.
  Ga naar ‘Aanvraag Tozo’, klik op het pijltje naar rechts en kies dan voor ‘(2) Aanvraag Tozo Bedrijfskrediet’ of ‘(3) Aanvraag Tozo Levensonderhoud’. Wilt u de verlenging aanvragen, dan gaat u naar ‘(1) Verlenging Tozo levensonderhoud’. Zorg dat u het formulier volledig invult, dit voorkomt vertraging. Klik a.u.b. maar één keer op de verzendknop van het formulier, ook dit voorkomt vertraging.

 • Welke bewijsstukken moet ik aanleveren en wat gebeurt er als ik niet alle bewijsstukken aanlever?

  Welke bewijsstukken moet ik aanleveren en wat gebeurt er als ik niet alle bewijsstukken aanlever?

  Benodigde bewijsstukken:

  • Kopie ID bewijs en/of verblijfsvergunning, inclusief de achterkant met BSN (Burgerservicenummer), of kopie paspoort. Woont u samen? Stuur dan ook die van uw partner. Dit is belangrijk om in aanmerking te komen voor het bedrag voor gehuwden/samenwonenden;
  • Kopie bankpas of laatste bankafschrift;
  • Voor de aanvraag van een bedrijfskrediet hebben wij uw omzetcijfers nodig en een overzicht van de financiële verplichtingen van uw bedrijf.
  • Helaas blijken veel aanvragen (50%) niet compleet te zijn. Er ontbreken dan gegevens of bijlages zoals een geldig legitimatiebewijs of bankgegevens. Hierdoor wordt het proces in veel gevallen vertraagd. We hebben ervoor gekozen om alleen aanvragers die een compleet aanvraagformulier met de benodigde bewijsstukken hebben aangeleverd een voorschot te verstrekken.

 • Hoe controleert het ZLF of alles naar waarheid is ingevuld?

  Hoe controleert het ZLF of alles naar waarheid is ingevuld?

  Gemeenten voeren steekproefsgewijs achteraf een inkomenstoets uit en toetsen daarmee of er daadwerkelijk voldaan is aan de gestelde criteria.
  Wanneer uit deze steekproef blijkt dat er fraude is gepleegd, zijn gemeenten verplicht de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.

 • Kan de boekhouder/accountant een aanvraag voor een klant indienen?

  Kan de boekhouder/accountant een aanvraag voor een klant indienen?

  Dat kan alleen als de boekhouder/accountant een ondertekende machtiging bij de aan te leveren gegevens/bewijsstukken kan overleggen.

 • Ik wil een beroep doen op de Tozo. Ik kom deze regeling echter niet tegen in het intakeformulier op de site van het ZLF?

  Ik wil een beroep doen op de Tozo. Ik kom deze regeling echter niet tegen in het intakeformulier op de site van het ZLF?

  Dat klopt. Het digitale Aanvraagformulier Tozo kunt u vinden onder het menu 'COVID-19'. Hier logt u in met uw DigiD.

 • Ik woon niet in Flevoland, maar mijn bedrijf is wel gevestigd in Flevoland. Waar moet ik mij melden als ik in aanmerking wil komen voor een uitkering op grond van de Tozo?

  Ik woon niet in Flevoland, maar mijn bedrijf is wel gevestigd in Flevoland. Waar moet ik mij melden als ik in aanmerking wil komen voor een uitkering op grond van de Tozo?

  U moet zich melden bij de gemeente waar u woont/ staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

 • Ik woon in Flevoland, maar mijn bedrijf is gevestigd in het buitenland. Kan ik dan bij het ZLF een Tozo-aanvraag indienen?

  Ik woon in Flevoland, maar mijn bedrijf is gevestigd in het buitenland. Kan ik dan bij het ZLF een Tozo-aanvraag indienen?

  Zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en hun bedrijf hebben in de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland, kunnen bijstand voor levensonderhoud Tozo aanvragen. Uiteraard moet u ook aan de overige Tozo-voorwaarden voldoen.

 • Wanneer en hoe ontvang ik een besluit?

  Wanneer en hoe ontvang ik een besluit?

  Ons streven is om binnen 8 weken een besluit te nemen op uw aanvraag en tot uitkering over te gaan.
  Zodra wij een besluit hebben genomen, ontvangt u een bevestigingsmail inclusief een verwijzing naar het portaal waar u de beschikking kunt bekijken onder 'Gedeelde Documenten'.
  Indien u zich via het portaal heeft aangemeld, kunt u het door u ingevulde aanvraagformulier bekijken onder de tegel 'Gedaan'.

 • Moet ik de Tozo-uitkering later terugbetalen?

  Moet ik de Tozo-uitkering later terugbetalen?

  Deze uitkering hoeft u niet terug te betalen, het is een gift. Dit betekent niet dat er onder geen beding eventueel teveel betaalde uitkering kan worden teruggevorderd.
  Het gaat om een aanvullende inkomensondersteuning en u dient op eigen initiatief veranderingen in het inkomen aan het ZLF door te geven. Ingeval van fraude zijn gemeenten verplicht de uitkering terug te vorderen en een boete op te leggen.

 • Telt de Tozo-uitkering mee voor het verzamelinkomen?

  Telt de Tozo-uitkering mee voor het verzamelinkomen?

  Ja, de Tozo-uitkering telt gewoon mee voor het verzamelinkomen voor de inkomensafhankelijke toeslagen.

 • Wat gebeurt er na 30 juni 2021?

  Wat gebeurt er na 30 juni 2021?

  Na de Tozo 4-regeling volgt de Tozo 5-regeling, deze loopt van 1 juli 2021 tot en met 30 september 2021.

  Na deze periode is de Tozo-rgeling gestopt.

  Het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) blijft als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kunnen ondernemers ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal.

 • Is het bij de Tozo 5 ook mogelijk om een lening aan te vragen voor bedrijfskrediet?

  Is het bij de Tozo 5 ook mogelijk om een lening aan te vragen voor bedrijfskrediet?

  Ja, hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1, 2, 3, 4 en 5 gezamenlijk is dat 10.157 euro. Bij surseance van betaling of faillissement, kan er geen beroep worden gedaan op een lening.

 • Kan ik een beroep doen op Tozo 5 lening voor bedrijfskrediet als ik die eerder ook al heb ontvangen?

  Kan ik een beroep doen op Tozo 5 lening voor bedrijfskrediet als ik die eerder ook al heb ontvangen?

  Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1, 2, 3, 4 en 5 gezamenlijk is dat 10.157 euro. U kunt geen beroep doen op de Tozo lening voor bedrijfskrediet als u surseance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen.

 • Mijn partner en ik zijn beiden zelfstandig ondernemer. Hebben wij dan allebei recht op het maximale Tozo-bedrijfskrediet?

  Mijn partner en ik zijn beiden zelfstandig ondernemer. Hebben wij dan allebei recht op het maximale Tozo-bedrijfskrediet?

  Ja, u kunt beiden een afzonderlijke aanvraag indienen.

 • Ik ben werkzaam in de evenementenbranche en heb opstartproblemen door COVID-19. Kan ik in aanmerking komen voor extra bijstand?

  Ik ben werkzaam in de evenementenbranche en heb opstartproblemen door COVID-19. Kan ik in aanmerking komen voor extra bijstand?

  Als uw huishoudinkomen (van u en/of eventuele partner) onder het sociaal minimum komt en u voldoet aan de voorwaarden, komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming.

 • Ik heb ook personeel in dienst. Wat moet ik doen?

  Ik heb ook personeel in dienst. Wat moet ik doen?

  Vanwege het Corona-virus is de regeling Werktijdverkorting (wtv) stopgezet en is door het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) geïntroduceerd.
  Klik hier voor meer informatie.

 • Welke regelingen zijn er allemaal?

  Welke regelingen zijn er allemaal?

  Met het steun- en herstelpakket met tijdelijke financiële regelingen helpt de Rijksoverheid grote en kleine (zelfstandig) ondernemers en biedt ondersteuning als werknemers van werk(loosheid) naar nieuw werk bewegen.

  Kijk hier voor een actueel overzicht.

 • ZIVVER ipv Cryptshare

  ZIVVER ipv Cryptshare

  Het Zelfstandigenloket Flevoland gebruikt ZIVVER om veilig bestanden te delen en informatie te verzenden.

  Voor het veilig verzenden van mails met (grote) bijlages kunt u gebruik maken van ZIVVER.
  Klik hier voor veilig verzenden via ZIVVER en volg de opgegeven instructies.

   Stuur uw ZIVVER bericht naar ons algemene e-mailadres zlf@lelystad.nl als u geen e-mailadres heeft van uw contactpersoon.