ZLF-LogoCMYK-300dpi

Schuldhulpverlening
Indien uw schulden een dergelijke omvang hebben gekregen dat u er niet meer zonder hulp uit kunt komen, kan schuldhulpverlening (schuldregeling, schuldsanering of WSNP) nodig zijn. Voor alle (ex) ondernemers in Flevoland heeft het ZLF geregeld dat u bij de aangesloten bedrijven kunt verzoeken om hulp, ongeacht of u uw bedrijf voort kunt zetten. Voor heel Flevoland kunt u terecht bij Zuidweg & Partners of Okkerse & Schop Advocaten. U dient zich voor het gebruik van schuldhulpverlening altijd eerst bij het Zelfstandigenloket Flevoland te melden.
 
Met betrekking tot de aan het traject verbonden kosten staat het ZLF, namens de gemeente waarin u woont, vooralsnog borg.
 
U bent verplicht volledig mee te werken aan het traject. Dit betekent dat u:
1. juiste en volledige informatie die van belang is voor het traject direct dient te verstrekken;
2. op tijd op afspraken verschijnt; en
3. verdere afspraken volledig nakomt.
 
Wanneer u zich niet houdt aan deze verplichtingen, zal het traject onmiddellijk worden beëindigd en zult u de gemaakte kosten zelf moeten betalen.
 
Indien aan u een bedrijfskapitaal wordt toegekend in het kader van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004), kunnen de kosten van het schuldhulpverleningstraject gedeeltelijk of volledig worden meegefinancierd in het bedrijfskapitaal.