ZLF-LogoCMYK-300dpi

Screening Ondernemingsplan 
Bent u bezig met het maken van een ondernemingsplan of een doorstartplan en weet u niet zeker of u de meest belangrijke punten hebt benoemd in uw plan? U kunt uw ondernemingsplan gratis door het ZLF laten beoordelen waarna u een reactie ontvangt over de toetsbaarheid van het plan. De haalbaarheid van het plan wordt niet beoordeeld.

Wij streven ernaar binnen 10 werkdagen een reactie te geven op uw plan. Geheimhouding van uw plan is verzekerd.

 Klik op de button om u aan te melden voor de screening van uw plan.
 
Voorwaarden screening Ondernemingsplan
- Deze dienst is alleen beschikbaar voor inwoners van de provincie Flevoland.
- Cursisten van de workshop 'Ondernemingsplan schrijven’ van het ZLF kunnen geen gebruik maken van
   deze dienst, omdat het plan door de cursusleider van de workshop wordt getoetst.
- Toetsing van het plan vindt uitsluitend plaats na aanmelding via de button 'Aanmelding screening plan'.
- Na ontvangst van een reactie van het ZLF op uw ingezonden plan, is geen correspondentie mogelijk.
- Indien na toetsing door het ZLF het plan is aangepast en een nieuwe toetsing is wenselijk, dient de
   aanmelding opnieuw plaats te vinden via de button 'Aanmelding screening plan’.
- Aan de reactie van het ZLF kunnen geen rechten worden ontleend.