ZLF-LogoCMYK-300dpi

Workshop 'Ondernemingsplan schrijven'

Waarom een plan 
Wanneer u een bedrijf start moet u er rekening mee houden dat u ongeveer vijftig procent kans hebt dat uw bedrijf de eerste vijf jaar overleeft. De ervaring leert echter dat de kans op succes met tientallen procenten verhoogt wanneer u goed voorbereid van start gaat met een ondernemingsplan.
 
Het opstellen van een ondernemingsplan is voor iedere ondernemer en elk bedrijf van belang; zowel bij een overname, bij een expansie als bij de start van een nieuw bedrijf. Een goede voorbereiding vergroot namelijk uw kans op succes. Een ondernemingsplan geeft inzicht in uw positie, uw doelen en de haalbaarheid van uw idee. Daarnaast biedt u externe partijen (zoals financiers) een duidelijk beeld van uw bedrijf.
 
De kwaliteit van veel ondernemingsplannen laat echter te wensen over. Veel ondernemers en bedrijven onderschatten het schrijven van een gedegen plan, bereiden zich niet goed voor, of vinden het moeilijk om hun plannen helder op papier te zetten. Een goed ondernemingsplan is een persoonlijk plan, dat bij u en uw bedrijf past. Daarnaast is het heel belangrijk dat het plan de financiers aanspreekt. Kortom, een ondernemingsplan moet aan verschillende criteria voldoen.
 
Workshop 
Tijdens de workshop worden de volgende onderdelen doorgenomen en behandeld:
- Persoonsgegevens.
- Algemene gegevens.
- Investeren en financieren.
- Exploitatiebegroting.
- Omzetonderbouwingsplan.
U krijgt gedurende de workshop informatie aangeleverd, persoonlijke feedback, advies en professionele begeleiding. Na afloop van de workshop hebt u 3 weken de tijd uw ondernemingsplan verder uit te werken, waarna uw plan wordt beoordeeld of u onder begeleiding uw plan kunt uitwerken.
 
Voor wie 
Iedere (startende) ondernemer die in de provincie Flevoland woont, kan deelnemen aan de workshop.
 
Praktische informatie 
Duur: 4 donderdagen
Tijd: 10.00-15.00 uur
Daarna ± 3 weken om op eigen gelegenheid het plan verder uit te werken.
 
Aantal deelnemers: ± 10
Kosten: gratis (eventueel in overleg met de consulent van de participatiewet)

Over de exacte startdatum en locatie van de workshop wordt u ruimschoots van tevoren via de mail geïnformeerd . U kunt hierover geen contact opnemen met het ZLF, omdat de workshop door een externe organisatie wordt gegeven. Bij teveel aanmeldingen, kan u op een nader te bepalen tijdstip voor een workshop worden ingeroosterd. Verder behoudt het ZLF zich het recht voor een workshop niet door te laten gaan, bijvoorbeeld bij te weinig deelnemers. Ook de locatie is mede afhankelijk van de woonplaats van de deelnemers.

Aanmelden voor workshop 

U kunt zich door middel van het intakeformulier aanmelden voor de workshop. 
 
 
Hulp, advies en coaching voor ondernemers die wonen in de provincie Flevoland

Gegevens