ZLF-LogoCMYK-300dpi

Workshop 'Grip krijgen op risico’s en bedreigingen'

Elke ondernemer krijgt niet alleen te maken met kansen, maar zeker ook met risico’s. In de workshop 'Grip krijgen op risico’s en bedreigingen' leert de deelnemer de vele risico’s te (h)erkennen en leert hij hoe hij daar mee om kan gaan.

Doel van de workshop:
Dit kan heel in het kort worden gesteld: Het sterker maken van de onderneming.

Inhoud van de workshop:
In de workshop wordt ingegaan op de voor een onderneming voorkomende risico’s en bedreigingen. Denk daarbij naast de verzekerbare risico’s bijv. ook aan je persoonlijke risico’s, marktrisico’s, risico’s in de uitoefening van je bedrijf, valkuilen, enz.

In de workshop gaat de deelnemer onder begeleiding van de trainer zelf aan de slag met:
 - het opstellen van zijn persoonlijk vertrekpunt
 - het opstellen van zijn risico-inventarisatie
 - het bepalen van de risico-acceptatiegrens voor de risico’s en bedreigingen
 - het opstellen van het plan van aanpak bij niet acceptabele risico’s

De deelnemer zal na afloop van workshop tot de conclusie komen dat hij hiermee bouwt aan een sterke basis voor het succes van zijn onderneming.

Voor wie?
De workshop is bedoeld voor (startende) ondernemers die wonen in Flevoland.

Praktische informatie:
De workshop neemt 2 dagdelen/avonden van ± 4 uur in beslag.
Aantal deelnemers: ± 12
Kosten: gratis